Viime viikonlopun puoluekokouksessa päätettiin JHL:n vihreiden aloitteesta, että Vihreät ottavat tavoitteeksi ekovaltuutettujen nimeämisen kaikille työpaikoille.

Vihreiden puoluetoimisto on jo toiminut esimerkillisesti nimeämällä minut Suomen ensimmäiseksi ekovaltuutetuksi. Toimistomme on mukana WWF:n Green Office –järjestelmässä ja toimin Green Office –yhteyshenkilönä, joten tämä uusi pesti on luonteva lisä rooliini toimiston ympäristövastaavana.

Ekovaltuutettujen toimenkuvan luominen on luonteva osa työelämän vihertämistä ja yritysten yhteiskuntavastuun kantamista. Monet työpaikat ovat jo tehneet työtä toimintojensa ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Olennaista on, että ympäristöasioiden edistämiseen resursoidaan myös työaikaa. Ei voi olla niin, että ympäristön tilasta huolestuneet vastuulliset työntekijät hoitavat ympäristöasiat hyvää hyvyyttään oman työn ohella.

Ekovaltuutetut, joita nyt jo toimii mm. Britanniassa, toimivat työntekijöiden edustajina neuvotteluissa, joissa keskustellaan henkilöstöä koskevista tai yrityksen ympäristöasioista. Ekovaltuutetut ovat mukana työryhmissä, kun suunnitellaan ja kehitetään yrityksen energian käyttöä, kierrätystä, hankintoja ja työmatkustamista. Myös koti- tai etätyövaihtoehtojen suunnittelu voi olla ekovaltuutettujen neuvottelulistalla.

Järjestelmällinen ympäristön huomiointi työpaikoilla vähentää merkittävästi energiankulutusta, ilmastopäästöjä ja muuta ympäristökuormitusta. Toimet myös hyödyttävät työantajia muun muassa pienempien sähkö-, lämmitys- ja materiaalikulujen kautta.

Koen ekovaltuutetun pestin tärkeäksi ja velvoittavaksi. Ekovaltuutettuna voin järjestää ympäristöasioiden edistämisen toimistollamme osaksi työnkuvaani ja minulla on siihen koko toimiston henkilökunnan tuki.