Tiedote 4.6.2010

Espoon Vihreät Naiset kannattaa suunnitelmaa perustaa Suomenojan lintukosteikon tuntumaan uudenlainen urbaani luontokeskus. Valtuusto päätti jätevedenpuhdistamon siirron yhteydessä suojella lintukosteikon riittävine suojavyöhykkeineen.

– Metroaseman, tiiviin kaupunkikeskuksen ja arvokkaan luontokohteen yhdistäminen on vaativa tehtävä. Luontokeskus nostaisi lintukosteikon alueen yhdeksi vetovoimatekijäksi ja varmistaisi alueen säilymisen valtuuston päätöksen mukaisesti, toteaa kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Metroaseman läheisyydessä sijaitseva luontokeskus esittelisi kaupunkiluontoa ja Suomenojan lintukosteikon arvokasta lajistoa. Kosteikko on valtakunnallisesti tunnettu luontokohde, jossa poikkeuksellisen monipuolista lintulajistoa pääsee tarkkailemaan
lähietäisyydeltä.

Suomenojan luontokeskus palvelisi kaikenikäisiä espoolaisia, houkuttelisi turisteja ja täydentäisi Espoon luontopalveluja.  Tällä hetkellä kaupungilla on luontokeskus Villa Elfvikin luontotalossa Laajalahdessa. Lisäksi Metsähallitus rakennuttaa Nuuksion
kansallispuistoon uuden luontokeskuksen.

Villa Elfvikin luontotalo sijaitsee vanhassa kartanomiljöössä ja tarjoaa rantaniittyineen ja metsineen monipuolisesti luonto- ja ympäristötietoutta sekä elämyksiä. Villa Elfvikissä toimii suosittu luontokoulu, jossa tarjotaan luonto-opetusta Espoon koululaisille.
Koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatusta tuetaan myös järjestämällä niiden henkilökunnalle erilaisia kursseja.

Solvallaan valmistuva Nuuksion luontokeskus puolestaan avaa kansainvälisesti kiinnostavan ikkunan Suomen metsäluontoon. Se toimii ulkoilukeskuksena pääkaupunkiseudun asukkaille ja turistikohteena matkailijoille sekä monipuolistaa pääkaupunkiseudun asukkaiden ulkoilu- ja luonnon virkistyskäyttöpalveluja.

– Suomenojan urbaani luontokeskus yhdistäisi kiinnostavalla tavalla luonnon urbaaniin kaupunkiympäristöön ja osoittaisi, että myös kaupungissa on tilaa monimuotoiselle luonnolle, toteaa Vihreiden Naisten puheenjohtaja Marja Nuora.

Lisätietoja:
Tiina Elo
valtuutettu, kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja
045 261 7447

Marja Nuora
050 586 2697
Espoon Vihreiden Naisten puheenjohtaja