Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli 2.6. kokouksessaan Kalajärvi II:n kaavaehdotusta lähettäen sen eteenpäin kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Samassa yhteydessä hyväksyttiin nähtäville ehdotus Kalajärvenkallion asemakaavaksi.

Kalajärvi on pohjoisen Espoon palvelukeskus, joka vaatii kehittyäkseen asukaspohjan laajentamista. On järkevää, että rakentamista Pohjois-Espoossa keskitetään palveluiden äärelle.

Toisaalta alueen halki kulkee seudullisesti merkittävä viheryhteys ja ympäröivä luonto on luonnonsuojelullisesti arvokasta. Rakentaminen onkin suunnattava niin, että uudet asukkaat ja palvelut voidaan sijoittaa alueelle luontoarvojen kärsimättä.

Kalajärvenkallioiden uudisrakentaminen sijoittuu lähelle vastaperustettua luonnonsuojelualuetta. Esitin 19.5. kokouksessa rakentamisen kohtuullistamista ja suojavyöhykkeen leventämistä luonnonsuojelualueen suuntaan, mutta esitykseni hävisi äänin 8-5. Lautakunta yhtyi kuitenkin asukkaiden huoleen Kalajärven tilasta ja päätti, että nähtävillä olon aikana olemassa olevan ja tulevan asutuksen vaikutukset järven veden laatuun selvitetään.

Kalajärvi II:n kaava-alueen länsireunassa kulkee merkittävä seudullinen metsäekologinen yhteys, joka yhdistää Nuuksion järviylängön Tremanskärrin suojelualueeseen ja edelleen Vantaan Petikon metsäalueisiin. Kaavaehdotuksessa yhteys oli kaventunut Vihdintien pohjoispuolella pelkäksi kalliomäeksi.

Espoon ympäristökeskus sekä ympäristöjärjestöt vaativat muistutuksissaan viheryhteyden leventämistä, jotta se olisi laadultaan monipuolisempi. Neuvottelujen tuloksena lautakunta päätti yksimielisesti leventää viheryhteyttä poistamalla muutaman kaupungin maalla sijaitsevan asuinkorttelin.

On hienoa, että lautakunta ymmärsi viheryhteyden merkityksen! On kuitenkin turhauttavaa, että viheryhteyksien puolesta pitää taistella yksittäisiä asemakaavoja käsiteltäessä.

Pääkaupunkiseudulle tarvittaisiin yhteinen viheraluekaava toimivien viheryhteyksien turvaamiseksi seudun kasvavissa rakennuspaineissa. Vihreiden Johanna Karimäki on tehnyt asiasta valtuustoaloitteen, jota käsitellään valtuuston 14.6. kokouksessa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tavoitteena on, että seudullisen viherverkoston turvaamiseksi Espoossa käynnistetään vuoden 2010 aikana kaavoitusohjelmaan kirjattu seudullisten ja keskeisten paikallisten ekologisten viheryhteyksien nykytilan ja kehittämisedellytysten selvitys. Sille on totisesti tarvetta ja tilausta!