Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 16.6. Suomenojan osayleiskaavan tavoitteista. Ennen yksimielisyyteen päätymistä käytiin tiukat poliittiset neuvottelut.

Vihreille tärkeintä oli varmistaa, että lintukosteikon suojelu otetaan keskeiseksi suunnittelun lähtökohdaksi. Tätä edellyttää valtuuston 12.10.2009 tekemä päätös, mutta valmistelu ei toistaiseksi ole kaikilta osin vakuuttanut.

Tärkeä lintukosteikon arvostusta kuvaava mittari on suhtautuminen Suomenlahdentien linjaukseen. Ympäristölautakunnan tilaamassa selvityksessä korostetaan lintualtaan pohjoisosan ruovikkoa suojelurajauksen sisään tarvittavana pesimäalueena. Juuri tämän ruovikon poikki kulkisi suunniteltu Suomenlahdentien ns. eteläinen linjaus.

Luontojärjestöt, ympäristöviranomaiset ja Vihreät ovat jo pitkään ilmaisseet huolensa asiasta ja vaatineet tien siirtämistä pohjoisemman alustavasti selvitetyn linjauksen mukaiseksi. Tähän asti vaatimukset ovat kaikuneet kuuroille korville, mutta nyt saimme neuvoteltua päätöksen, että tielinjausvaihtoehdot tuodaan pikaisesti kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi, eikä katusuunnittelua ennen tätä päätöstä jatketa. Selvitettävät vaihtoehdot ovat eteläisen linjauksen mukaisen tien nostaminen sillalle ja pohjoinen vaihtoehto, joka edellyttää kaavamuutoksia.

Mielestämme asiaa on jo selvitetty tarpeeksi, ja pohjoinen vaihtoehto on osoittautunut kaikin puolin parhaaksi ratkaisuksi. Lisäselvityksillä menetetään kallista aikaa, jota kaavamuutosten tekeminen edellyttää. Tien nostaminen sillalle saattaisi vähentää vaikutuksia linnustoon, mutta aiheuttaisi haasteita meluntorjuntaan.

Tärkeintä kuitenkin on, että asia saadaan luottamushenkilöiden päätettäväksi, eikä tietä jyrätä kosteikon halki virkamiesvalmistelun perusteella ja valituksia uhmaten.

Suomenojan seutu tulevine metroasemineen on toki muutakin kuin arvokas lintukosteikko. Lautakunnan yksimielisesti linjaamat tavoitteet antavat hyvän pohjan suunnitella urbaani merellinen kaupunkikeskusta metroradan varteen.

Tavoitteena on hiilineutraali korkeiden kerrostalojen kaupunginosa kanavineen ja moderneine venesatamineen. Lintukosteikon länsilaidalle tuleva luontokeskus toimii rajaavana elementtinä kaupunkirakenteen ja arvokkaan linnustonsuojelualueen välillä ja nostaa vihdoin kansainvälisestikin merkittävän luontokohteen arvoiseensa asemaan.

Suomenojan suunnittelu on meille luottamushenkilöille vuosia jatkuva urakka. Luonnon ja urbaanin yhdistäminen tulee olemaan suuri haaste, mutta uskon, että luovalla suunnittelulla ja eri tahojen rakentavalla yhteistyöllä tavoitteet voidaan saavuttaa.