(Helsingin Sanomat 20.8.2010)

HS uutisoi 17.8. Itämetron suunnittelun etenemisestä. Havainnekuvassa metrolinjaa oli jatkettu lännessä Matinkylään ja idässä Sipoon Majvikiin. Kuvasta puuttui kokonaan jo pitkälle suunniteltu länsimetron jatko Matinkylästä Kivenlahteen.

On hyvä, että Helsinki suunnittelee itäsuunnan laajenemista raiteiden varaan. Pääkaupunkiseudun ja koko Uudenmaan maankäyttöä ja joukkoliikennehankkeita on kuitenkin tarkasteltava kokonaisuutena, jotta seudun nykyisten ja tulevien asukkaiden liikkuminen pystytään järjestämään sujuvasti joukkoliikenteellä ja valtaosin raiteilla.

Kestävän kehityksen mukaista on tiivistää ensin olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja laajentua vasta sitten uusille alueille. Espoo on käynnistänyt Suomenojan uuden asuinalueen kaavoituksen jätevedenpuhdistamon alta vapautuvalle alueelle. Uusi urbaani kaupunkikeskus edellyttää metroaseman toteutumista. Jo nyt kymmenet tuhannet länsiespoolaiset asuvat Espoonlahdessa, suunnitellun länsimetron jatkon varrella. Hekin tarvitsevat sujuvan raideliikenneyhteyden liityntäbussien sijaan.

Uudenmaan strategisena tavoitteena on toimiva ja tehokas, energian käyttöä ja liikkumistarvetta vähentävä ja hyvinvointia edistävä seudullinen yhdyskuntarakenne. Sen toteutuminen edellyttää mittavia raideinvestointeja Helsingin seudulle. Länsimetron jatkoakin kiireellisempi on kaupunkiradan lisäraiteet Leppävaarasta Espoon keskukseen. Hankkeesta on jo sovittu, ja päätös hankkeen käynnistämisestä on saatava vielä tämän hallituskauden aikana.

Valtion budjettiriihessä käydään tiukkaa keskustelua ratainvestointien rahoituksesta. Yritys karsia jo sovittuja rahoja länsimetron rakentamisesta on osoitus siitä, että kestävän kehityksen mukaisen raiteisiin perustuvan metropolin toteutuminen vaatii vielä ponnisteluja.

Tiina Elo
Kaupunkisuunnittelulautakunnan varapj. (vihr.)
Espoo