Matkasin tänään Vantaalle ihmettelemään, miksi kaksiportaiseen seutuhallintoon suhtaudutaan niin penseästi ja miksei kukaan selvitä kaupunginosahallinnon etuja ja haittoja.

Helsingin seudun 14 kunnan valtuutetut kokoontuivat Vantaalle kuulemaan seutuselvitysten tuloksia. Vantaan Energia Areenan sali näytti melko tyhjältä. Oliko tila ylimitoitettu, vai eikö tilaisuus kiinnostanut valtuutettuja, se ei käynyt selväksi.

Paljon puhetta mutta vähän villoja. Siihen voisi tiivistää illan annin. Puhuja toisensa perään esitteli työryhmän tuloksia, pyöritteli nykytilan kuvausta ja perusteli, miksei seutuhallintoa tarvita.

Seurantaryhmä toteaa johtopäätöksenään, että se pitää tärkeänä, että 14 kuntaa ottaa hallitusohjelmatavoitteita valmistellessaan kantaa maankäytön, asumisen, liikenteen, ympäristöasioiden ja muiden mahdollisten seututasolla valmisteltavien ja käsiteltävien asioiden laajuuteen, uuden seudullisen toimielimen tarpeeseen tai olemassa olevien toimielimien tehtävien laajentamiseen.

Niin tästä kai olemme yhtä mieltä, mutta entä sitten? Olisin odottanut tältä selvitykseltä konkreettisia vaihtoehtoja päätöksenteon pohjaksi.

Demokratia-työryhmän puheenjohtaja Jukka Peltomäki totesi virkamiestyöryhmän olleen niin erimielinen, ettei kyennyt antamaan yhtä esitystä. Osa halusi tehostaa hallintoa niin, että tietyt tehtävät siirretään suorilla vaaleilla valittavalle seutuvaltuustolle. Osan mielestä riittäisi kun Uudenmaan liitto tekisi metropolikaavan.

Peltomäki totesi, että lähidemokratia oli työryhmässä esillä, mutta aika ei riittänyt keskustelun käymiseen. Kuulemma kaikki pitivät sitä kuitenkin tärkeänä. Ei kuulosta kovin vakuuttavalta. Kyllä tärkeille asioille yleensä löytyy aikaa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut -työryhmä puolestaan ei ottanut kantaa HUS:n rakenteisiin. Tämä on erikoista siinä mielessä, että HUS nimenomaan on seudullinen organisaatio. Seutuhallinto tarjoaisi mahdollisuuden saattaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuut yhdelle toimijalle. On valitettavaa, että seutukeskustelussa tämän näkökulman pohtiminen on sivuutettu kokonaan.

Keskustelussa kävi ilmi, että helsinkiläisten tavoitteena on pääkaupunkiseudun kuntien yhdistäminen. Muiden kuntien ääni oli monimuotoisempi. Espoon kokoomuslaiset puhuivat äänekkäästi verkostomaisen yhteistyön nimiin. Vihreät käyttivät puheenvuoron seutuhallinnon puolesta.

On päätösten aika, niitä tehdään viimeistään kevään hallitusneuvotteluissa. Vihreät ovat pitkään puhuneet vaaleilla valitun seutuvaltuuston ja kaupunginosavaltuustojen puolesta. Helsingin Vihreät tosin ovat ottaneet vahvasti kantaa pääkaupunkiseudun neljän kunnan yhdistämisen puolesta.

Omaa kantaani olen avannut syyskuisessa kirjoituksessa. Lähiaikoina yhteisiä näkemyksiä pyritään etsimään niin Vihreiden kesken kuin Espoon päättäjien kesken.