Liikenneministeriön tuore selvitys ruuhkamaksuista toi tervetulleen lisän pääkaupunkiseudun liikennepoliittiseen keskusteluun. Ministeriön suunnitelmissa maksut voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2016, mikä edellyttää, että asiasta linjataan vuoden 2015 hallitusohjelmassa.

Miksi turhaa lykätä tarpeellista päätöstä neljä vuotta. Ruuhkamaksut on saatava jo tämän kevään eduskuntavaalien jälkeen laadittavaan hallitusohjelmaan.

Ruuhkamaksuilla on osoitettu olevan kiistattomia hyötyjä: Ruuhkat lievenevät, matka-ajat lyhenevät, joukkoliikenteen suosio kasvaa, liikenneturvallisuus paranee ja päästöt vähenevät. Lisäksi joukkoliikenteen taso paranee, kun tuotot kohdennetaan seudun joukkoliikenteen edistämiseen.

Ruuhkamaksujen perusidea on ympäristön kannalta järkevä: Suunnataan verotusta auton omistamisesta auton käyttämiseen. Polttoaineen verotusta korottamalla päästään tietysti samaan lopputulokseen, mutta silloin maksu kohdistuu tasaisesti myös maaseudulle, jossa joukkoliikenne ei ole realistinen vaihtoehto. Pidän järkevämpänä sitä, että auton käytöstä maksetaan enemmän siellä, missä joukkoliikenne toimii. Ne jotka autoa edelleen tarvitsevat hyötyvät, kun väylillä on enemmän tilaa.

Niin joukkoliikenteen kehittämistä kuin ruuhkamaksujärjestelmän käyttöönottoa on tarkasteltava koko Helsingin seudun näkökulmasta. Joukkoliikenteen parantaminen vaatii lähivuosina merkittäviä raideinvestointeja. Uusista tiehankkeista on vastaavasti pidättäydyttävä. Ruuhkamaksut toimivat oivana osaratkaisuna seudun kasvaviin liikenneongelmiin tarjoamalla keinon rahoittaa joukkoliikenneinvestointeja ja ohjaamalla liikennettä pois ruuhkaisilta tieosuuksilta.

Vihreä Lanka uutisoi tänään, että Helsingissä valtuuston enemmistö on ruuhkamaksujen kannalla. Hyvä niin. Espoossa keskustelut ovat olleet huomattavasti nihkeämpiä. Autopuolue Kokoomus jyrää vahvasti, ja valtaosa muista peesaa, luonnollisesti Vihreitä lukuun ottamatta. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa olen jäänyt asiassa melko yksin ja virkamiesten varovaisetkin muotoilut lausuntoihin on viivattu tylysti yli.

Kevään eduskuntavaalit ovat Helsingin seudun tulevaisuuden kannalta monella tapaa ratkaisevat. Ääni Vihreille on ääni toimivalle seudulliselle joukkoliikenteelle.