tiedote 15.2.2011

Espoon Vihreiden valtuustoryhmä on järkyttynyt kaupungin siivoustoimessa paljastuneista hämäräbisneksistä.

– Huoltotöiden ulkoistusta ja kilpailutusta perustellaan kustannussäästöillä. Nyt on kuitenkin käynyt ilmi, että kilpailutuksessa on epäonnistuttu rankasti, sanoo kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Sirpa Hertell.

– Kaupungin on kaikissa oloissa varmistettava, että toiminta on laillista ja työntekijöille maksetaan heille kuuluvat korvaukset, Hertell jatkaa.

Vihreät ovat eduskunnassa jo pitkään vaatineet toimia harmaan talouden torjumiseksi. Kunnilla ja kaupungeilla on tässä työssä merkittävä vastuu niin omien yksiköidensä kuin kaupunkikonserniin kuuluvien liikelaitosten ja yhtiöiden osalta.

– Paljastuneet väärinkäytökset ja valvonnan laiminlyönnit osoittavat, että Espoossa ei olla ajan tasalla harmaan talouden torjunnassa. Espoota on pidetty malliesimerkkinä talouden hyvästä ja tehokkaasta hoidosta, mutta nyt maine sai vakavan kolhun, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Elo toteaa.

Helsingin kaupunki tekee vuosittain verottajan kanssa harmaan talouden selvityksen käyttämistään yrityksistä. Vuoden 2010 selvityksessä paljastui huomattavia epäselvyyksiä julkisten töiden teettämisessä ja hankinnoissa. Pelkästään Helsingin kaupungin rakennusviraston urakoista oli 11 prosentissa mukana yritys, joka jäi verottajan seulaan.

Espoon Vihreä valtuustoryhmä vaatii, että Espooseen laaditaan pikaisesti yhtenäinen ohjeistus harmaan talouden torjumiseksi. Lisäksi Espoon on ryhdyttävä tekemään säännöllisesti harmaan talouden selvitys käyttämistään yrityksistä yhteistyössä verottajan kanssa Helsingin mallin mukaisesti.

Lisätietoja:

Tiina Elo
valtuustoryhmän puheenjohtaja
045 261 7447

Sirpa Hertell
kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja, konsernijaoston puheenjohtaja
050 5666818