Tiedote 17.2.2011

Vihreät ovat hyvin huolestuneita Espoon kaupungin jatkuvasti heikkenevästä työhyvinvonnista. Vuodesta 2008 alkaen työpaineet ovat lisääntyneet ja ilmapiiri, esimiehen tuki sekä päätöksenteon oikeudenmukaisuus ovat huonontuneet. Useampi haluaa siirtyä eläkkeelle eikä Espoota työnantajana suositella enää niin herkästi.

Ei voi olla kestävää, että Espoo näännyttää omat työntekijänsä ja ulkoistetuissa palveluissa maksetaan laittomia palkkoja maahanmuuttajille. Espoon on oltava esimerkillinen ja vastuullinen työnantaja, muuten meiltä loppuvat pian työntekijät. Työntekijät on otettava mukaan työn ja palveluiden kehittämiseen. Omaan työhönsä vaikuttamisen on tutkimuksissa todettu vähentävän työpahoinvointia ja jopa sydänoireita,  työpspykologian ja johtamisen tutkijana työskennellyt Jyrki Kasvi sanoo.

Erityisesti päiväkotien ja terveyskeskusten henkilökunnan jaksamisongelmat ovat nousseet viime aikoina esille.

Espoon linja olla lisäämättä henkilökuntaa samalla kun väestö ja palveluiden tarve kasvaa on kestämätön. Valtuuston on puututtava tähän myöntämällä riittävät resurssit seuraavissa talousarvioneuvotteluissa, valtuutettu Tiina Elo lisää.

Julkisen sektorin johtamista on parannettava. Kaikille kuntien ja valtion esimiehille on saatava johtamisvalmennusta ja työntekijöille mahdollisuus oman työn kehittämiseen.

Johtajien vastuulla on hyvä työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvoinnista. Esimiestyöhön on saatava koulutusta. Työssä jaksaa, kun sen saa tehdä hyvin ja työ myös joustaa elämäntilanteen mukaan, Tiina Elo jatkaa.

Lisätiedot

Jyrki Kasvi
valtuuston puheenjohtaja
jyrki.kasvi(at)eduskunta.fi
040 583 8120

Tiina Elo
vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
tiina.elo(at)vihreat.fi
045 261 7447