Valtuustossa käsiteltiin tänään viime vuoden seurantaraporttia. Käytin puheenvuoron siitä, miten kohentunut taloustilanne näkyy henkilöstön työhyvinvoinnissa.

Verrattuna viime syksyn budjettineuvottelujen tilanteeseen kaupungin talouden kehitys näyttää hyvältä. Kulujen kasvu on saatu kuriin ja verotuloja kertyi viime vuonna yli odotusten. Toisaalta investointipaineet ovat kovat ja asukasmäärän lisääntyessä palveluiden kysyntä kasvaa. Haasteita siis riittää, jotta talous saadaan pysymään kestävästi tasapainossa.

Espoo on strategiansa mukaisesti panostanut toiminnan kehittämisessä kumppanuuksiin ja hakenut keinoja tuottaa palvelut nykyistä tehokkaammin ja edullisemmin. Tehostamista on haettu palveluita kilpailuttamalla ja ulkoistamalla.

Tehostamisen kääntöpuolena on julkisen sektorin heikentyminen ja keskittämisen kautta palveluiden kutistaminen. Erityisen herkällä korvalla on kuunneltava sitä, miten tehokkuus ja tuloksellisuus näkyvät niille  asukkaille, jotka kaupungin palveluja eniten tarvitsevat.

Palveluiden järjestämistavasta päätettäessä on pidettävä huoli siitä, että päätökset tehdään aina realististen kokonaiskustannusten perusteella.
Palveluiden ulkoistus edellyttää riittävää valvontaa. Laadun lisäksi on valvottava myös sitä, että palkat ja verot maksetaan asianmukaisesti viimeistä alihankintaketjun lenkkiä myöten.

Kaupungin on asetettava nollatoleranssi harmaalle taloudelle. Se edellyttää riittäviä resursseja ja jämäkkää otetta ostopalvelutoiminnan ja urakoiden valvontaan.
Samaan aikaan kun toimintoja tehostetaan, on pidettävä huoli kaupungin omasta henkilökunnasta. Hyvät ja motivoituneet työntekijät ovat tärkein voimavaramme. Monet palvelut kannattaa edelleen tuottaa kaupungin omana työnä.
Vihreät ovat huolestuneita työntekijöiden heikkenevästä työhyvinvoinnista. Vuodesta 2008 alkaen työpaineet ovat lisääntyneet ja ilmapiiri, esimiehen tuki sekä päätöksenteon oikeudenmukaisuus ovat huonontuneet. Useampi haluaa siirtyä eläkkeelle eikä Espoota työnantajana suositella enää niin herkästi.
Jatkuva tehostaminen näkyy työntekijöiden arjessa.
Espoon on oltava esimerkillinen ja vastuullinen työnantaja, muuten meiltä loppuvat pian työntekijät. Työntekijät on otettava mukaan työn ja palveluiden kehittämiseen. Omaan työhönsä vaikuttamisen on tutkimuksissa todettu vähentävän työpahoinvointia ja jopa sydänoireita.
Erityisesti päiväkotien ja terveyskeskusten henkilökunnan jaksamisongelmat ovat nousseet viime aikoina esille. Esitimme viime budjettineuvotteluissa avustavan henkilökunnan palauttamista päiväkoteihin.
Asukkaat odottavat laadukkaita palveluita. Päiväkodit, koulut, terveyskeskukset ja sosiaalipalvelut tarvitsevat toimiakseen riittävästi työssään jaksavia työntekijöitä.
Espoon linja olla lisäämättä henkilökuntaa samalla kun väestö ja palveluiden tarve kasvaa on kestämätön. (Valtuuston on puututtava asiaan seuraavissa talousarvioneuvotteluissa.)
Erityisesti johtajilla on vastuu hyvästä työilmapiiristä ja henkilöstön hyvinvoinnista. Työssä jaksaa, kun sen saa tehdä hyvin ja työ myös joustaa elämäntilanteen mukaan. Myös meidän valtuutettujen on otettava henkilöstön työhyvinvointi vakavasti.