Länsiväylä 19.3.2011

Ihmiskunta tuhlaa liikaa luonnonvaroja. Jotta maapallo säilyy elinkelpoisena eikä ilmastonmuutos ryöstäydy käsistä, on kohtuullisen elämäntavan oltava helppo ja houkutteleva valinta.

Kulutusta on suunnattava kestäväksi jatkamalla vihreää verouudistusta. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn ja palveluiden verottamisesta kohti ympäristöhaittojen, energian ja kulutuksen verotusta. Korotukset pitää kompensoida pienituloisille.

Kaikilla pitää olla mahdollisuus tehdä työtä, koska työ tuo hyvinvointia. Vihreiden tavoitteena on uuden ajan täystyöllisyys, jossa on raivattu ne esteet, jotka nyt pitävät suuren joukon ihmisiä työelämän ulkopuolella. Haluamme Suomeen perustulon, joka luo turvallisuutta pätkätyöläisille, kotiäideille, tutkijoille ja yrittäjille ja tekee pienenkin rahan ansaitsemisen aina kannattavaksi.

Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on Suomen etu. Se luo tulevaisuuden työpaikkoja niin tuotantoon, palvelualoille kuin tuotekehitykseenkin, kun kehitetään uutta osaamista ja teknologiaa.

Investoinnit uusiutuvaan energiaan ja energian säästöön vähentävät riippuvuuttamme tuontienergiasta. Suomesta on tehtävä materiaalien säästeliään käytön mallimaa, jossa jätteiden tuotanto on minimissä. Tavaroiden korjaaminen ja raaka-aineiden uudelleenkäyttö on tehtävä helpoksi ja taloudellisesti kannattavaksi.