Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti eilen asettaa Lommilan kauppakeskuksen kaavaehdotuksen nähtäville. Valitettavasti päätös ei noudattanut lautakunnan tasan vuosi sitten tekemää yksimielistä linjausta.

Vuosi sitten asiasta käytiin laaja poliittinen keskustelu, jonka tuloksena linjasimme, ettei Lommilaan haluta hypermarketteja kilpailemaan Espoon keskuksen kehittyvien palvelujen kanssa.

Eilisen kokouksen päätösesitys oli valmisteltu Lommilassa maata omistavien kaupan keskusliikkeiden ehdoilla. Päivittäistavarakaupan minimimääräksi esitettiin niiden vaatimat 8800 kerrosneliömetriä, mikä mahdollistaa kahden hypermarketin rakentamisen. Tein muutosesityksen, että päivittäistavarakaupan määrä lasketaan lautakunnan linjaamaan 4000 kerrosneliömetriin. Esitys hävisi äänin 7-6.

Lautakunnan päätöksentekoa ohjattiin myös kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen kautta. Jaos päätti maanantaisessa kokouksessaan, että kaupunkisuunnittelulautakuntaa kehotetaan hyväksymään Lommilan asemakaavaehdotus viivytyksettä nähtäville niin, että asemakaava voidaan hyväksyä valtuustossa vuoden 2011 aikana. Vihreiden edustaja Tony Hagerlund esitti, että asia olisi jätetty lautakunnan päätettäväksi, mutta hänen esityksensä hävisi äänin 6-2.

Kaupunginhallitus päätti siis jaostonsa kautta asiasta etukäteen lautakunnan puolesta. Pidän tällaista menettelyä kyseenalaisena asiantuntijalautakunnan päätöksentekovaltaan puuttumisena. Kaupunginhallituksella on aina mahdollisuus käyttää otto-oikeutta lautakunnan päätöksiin, mutta nyt sitä käytettiin ikään kuin etukäteen.

On ikävää, että Lommilan kaavavalmistelu tapahtuu selkeästi kahden suuren kaupan keskusliikkeen pillin mukaan. Jättimäisen täyden palvelun kauppakeskuksen rakentaminen moottoritien kupeeseen asemanseudun sijaan ei ole tätä päivää eikä johda hyvään kaupunkirakenteeseen monipuolisine lähipalveluineen. On selvää, että kaupan ala hakee maksimituottoa sijoituksilleen. Päättäjien tehtävä on katsoa kokonaisuutta ja miettiä, millainen kaupunkirakenne kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja, on asukkailleen viihtyisä ja mahdollistaa sujuvan arjen.