Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli tänään kokouksessaan Espoon raidevisiota. Visiossa konkretisoidaan hyvin, millaisella raidelinjastolla erityisesti Espoon sisäinen joukkoliikenne saadaan sujumaan nykyistä paremmin.

Vision pohjana on Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) mukainen lähtökohtaverkko, jonka kustannukset Espoon osalta ovat  noin 1 mrd. euroa. Siihen kuuluvat  kaupunkiradan jatko Espoon keskukseen, metro Kivenlahteen , Raide-Jokeri, tiederatikka Viikki-Pasila-Otaniemi-Tapiola sekä junarata Histaan.

Espoon raideliikennevisio sisältää viisi pikaraidehanketta, jotka joiden toteuttaminen on vaiheistettu seuraavasti:
1. vaihe Tapiola-Suurpelto-Karamalmi (80 milj.e)
2. vaihe Suurpelto-Matinkylä (40 milj.e)
3. vaihe Suurpelto-Espoonkeskus-Lommila-Jorvi (70 milj.e + varikko 45 milj.e)
4. vaihe Lommila-Kauklahti-Kivenlahti (100 milj.e)
5. vaihe Vermo-Uusmäki-Myyrmäki (50 milj.e)

Espoon sisäisen pikaratikkajärjestelmän rakentaminen voidaan aloittaa jo ennen kuin lähtökohtaverkon kaikki hankkeet on toteutettu, mutta Raide-Jokeri on käytännössä edellytys pikaratikkaverkoston laajentamiselle. Jokeri kytkee pikaratikan osaksi seudullista joukkoliikennettä ja mahdollistaa yhteiset varikot ja kaluston.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallitus teki eilisessä kokouksessaan päätöksen HLJ 2011  hankejärjestyksestä. On tärkeää, että Raide-Jokeri on mukana vuoteen 2020 mennessä aloitettavien hankkeiden joukossa. Sen suunnittelua on nyt pikaisesti jatkettava yhdessä Helsingin kanssa.

Ilmastonmuutoksen torjunta ja ruuhkien hillintä edellyttävät lähivuosina merkittäviä lisäinvestointeja Helsingin seudun ja erityisesti pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen. Moderni metropoli tarvitsee modernit liikennevälineet – pikaratikka on sellainen. Esimerkiksi Suurpellon alueen houkuttelevuus olisi aivan toista luokkaa, jos sinne pääsisi raiteita pitkin.

Vaalien jälkeen käydään hallitusneuvottelut, ja  Helsingin seudun kunnat ja valtio solmivat aiesopimuksen asuntotuotantotavoitteista ja liikennehankkeista. Ei ole samantekevää, ketkä ovat päättämässä seudun maankäyttö- ja liikenneratkaisuista!

Vihreät ovat esittäneet 2,6 miljardin euroa lisärahaa raidejoukkoliikennehankkeisiin vuosina 2012-2020. Tuosta potista riittää rahaa myös pääkaupunkiseudun raidejoukkoliikenteen kehittämiseen. Valtion on osallistuttava myös seudullisen pikaratikkajärjestelmän rahoittamiseen.

Espoon raideliikennevisiossa arvioidaan, että pikaratikkajärjestelmän rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2030-2050. Nyt tarvitaan pääkaupunkiseudun kuntien yhteistä määrätietoista pikaratikkapolitiikkaa, jotta nopeat ratikat saadaan liikkeelle jo tulevalla vuosikymmenellä!