Vihreät saavutti viime kunnallisvaaleissa Espoon toiseksi suurimman puolueen aseman. Sillä mandaatilla olemme viimeisen kahden vuoden ajan ajaneet Espoon ilmastopolitiikan terävöittämistä. Nyt työmme alkaa kantaa hedelmää!

Eilisessä kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa käsittelimme kaupunkisuunnittelukeskuksen kuluvan vuoden tulostavoitteita. Ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijyyttä tavoitellaan mm. ottamalla käyttöön ilmasto- ja energiavaikutusten arviointityökaluja, lisäämällä uusiutuvan energian käyttöastetta ja koordinoimalla ilmasto- ja energiatyö kaupunkitasoisesti. Vihdoinkin ilmastonmuutoksen torjunta otetaan Espoossa vakavasti.

Energiatehokkuutta edistetään Espoossa jo monilla kaava-alueilla mm. tekemällä energiatehokkuustarkasteluja ja selvittämällä uusiutuvien energiavaihtoehtojen potentiaaleja. Jousenpuiston metroaseman suunnittelussa tutkitaan mm. aurinkoenergian hyödyntämistä sekä mahdollisuutta ottaa energiaa talteen jätevedestä. On tärkeää, että energiatehokkaisiin ratkaisuihin myös velvoitetaan esimerkiksi kaavamääräyksin ja tontinluovutusehdoin.

Suurin osa energiankulutuksesta tulee asumisesta ja liikenteestä. Siksi kaavoituksella on aivan olennainen merkitys sille, miten paljon energiaa tarvitaan tulevaisuudessa. Tehdäänkö tiiviitä kaupunkeja ja kyliä, joissa on hyvät palvelut ja toimiva joukkoliikenne, vai ripotellaanko asutus pitkin peltoja ja metsiä. Kaavalla voidaan ohjata myös esimerkiksi energiatehokkaisiin alueellisiin lämmitysjärjestelmiin.

Energiatehokkuuteen on ohjattava myös lainsäädännön keinoin. Tarvitsemme vahvan Vihreän  eduskuntaryhmän varmistamaan, että Suomi jatkaa kunnianhimoista ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Vihreät on omassa Vihreän kasvun mallissa osoittanut, että Suomen nykyinen sähkön tarve, sähkön tarpeen ripeäkin lisääntyminen sekä sähkön tuotannon laskennallinen omavaraisuus voidaan tyydyttää ilman yhtäkään uutta ydinvoimalaa.

Haluan eduskuntaan rakentamaan ympäristövastuullista uutta Suomea. Tarvitsemme ilmastolain, joka takaa jatkuvat investoinnit energiatehokkuuteen, uusiutuviin energiamuotoihin ja vihreään teknologiaan. Äänestäthän sunnuntaina kestävän energiapolitiikan puolesta!