Aivan aluksi pahoittelut siitä, etten ole vielä ehtinyt kirjoittaa raporttia kaupunkisuunnittelulautakunnan viime kokouksesta. Yritän tehdä sen mahdollisimman pian.

Tänään valtuustossa käsiteltiin Olavi Loukon lahjusrikkomuksesta saamaa sakkotuomiota. Asiasta käytiin pitkä ja paikoin erittäin asiaton keskustelu. Esitin Vihreiden ryhmän nimissä, että ”käräjäoikeuden tuomioon viitaten valtuusto kiinnittää Olavi Loukon huomiota huolellisuuteen virkatehtävien hoidossa”. Esityksemme hävisi äänin 22-38 (7 tyhjää). Alla valtuustossa pitämäni puhe.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

1. On aika arvioida Loukon saaman tuomion merkitystä

Vihreän ryhmän vaatimus oli, että Olavi Loukon luottamus mitataan valtuustossa. Halusimme, että asiasta käydään julkinen keskustelu, jota myös asukkaat voivat arvioida.

Emme halua tämän tuomion perusteella pidättää Loukoa virasta, haluamme kiinnittää hänen huomiotaan  huolellisuuteen virkatehtävien hoidossa.

Vaikka syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta kaatuivat, saatu tuomio on osoitus siitä, että ”Espoon tapaa” on syytä muuttaa.

2. Minkälaisin kumppanuuksin kaupunkia rakennamme

Louko on oikeudenkäynnissä korostanut, että matkat ovat liittyneet strategian mukaiseen kumppanuuksien hoitoon.

Kumppanit ovat tärkeitä, mutta vaadimme toimialajohtajalta erilaisten kumppanien tasapuolista kohtelua. Ongelmia syntyy, jos yhteyttä pidetään aktiivisesti vain tiettyihin kumppaneihin – ja etenkin jos tiivis yhteydenpito ohjaa vahvasti valmistelua.

Edellytämme, että toimialajohtaja pitää aktiivisesti yhteyttä myös esimerkiksi ympäristöjärjestöihin ja asukasyhdistyksiin. Luottamus ansaitaan aidolla ja oikea-aikaisella vuorovaikutuksella.

Ennen kaikkea on kyse siitä, millaista Espoota haluamme ja miltä kaupunki  rakentajavetoisesti toteutettuna näyttää: Rakentaminen on suurta ja mahtavaa, mutta asukkaat ja luonto jäävät jalkoihin.

Vihreät haluavat Espoon, joka kasvaa hillitysti ja hallitusti, jossa asuinympäristö on terveellinen, lähipalvelut toimivat ja luonto- ja virkistysalueet säilytetään.

Nämä ovat asioita, jotka tekevät kaupungistamme viihtyisän ja turvallisen kaikille asukkailleen.

3. Lisää avoimuutta

Vihreät edellyttävät läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisäämistä. Lautakuntien ja kaupunginhallituksen toimintaa on avattava kuntalaisille.

Esimerkiksi kaupunkisuunnittelulautakunnassa olemme käynnistäneet valmistelun esityslistan liitteiden julkistamiseksi.

Sama pätee kaikkiin luottamuselimiin: Valmisteluaineiston julkisuus on ehdoton edellytys sille, että asukkaat ja muut osalliset voivat aidosti muodostaa mielipiteen ja olla yhteydessä luottamushenkilöihin jo ennen päätöksentekoa.

On demokratian kannalta aivan olennaista, että myös muiden kuin suurimman puolueen ja yrityskumppaneiden ääni kuuluu.

Yksityiset rakennushankkeet  ja kumppanuudet ovat Espoolle tärkeitä, mutta kaupunkia ei pidä rakentaa grynderien ehdoilla. Asukkaille ja päättäjille on annettava aitoja vaihtoehtoja ja aikaa niiden arviointiin.

4. Muutetaan toimintatapoja

On Espoon ja espoolaisten etu, että päätöksentekoprosessi on alusta loppuun avoin ja tasapuolinen. Tarvittaessa on voitava todentaa, kenen kanssa on neuvoteltu, miten eri vaihtoehtoja on arvioitu ja millä perustein esitettävä vaihtoehto on valittu. Läpinäkyvä prosessi johtaa parempiin päätöksiin ja ennaltaehkäisee valituskierteitä.

Valtuustosopimuksen mukaisesti paneudumme tänä vuonna tarpeeseen muuttaa luottamushenkilöorganisaatiota ja kehitämme valtuuston toimintatapoja. Ensi vuonna edistämme  asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Vihreiden mielestä samalla on lisättävä myös  virkamiesvalmistelun avoimuutta.

Käsittelyssä olevaan asiakohtaan liittyen teen lisäysesityksen joka on jaettu teille numerolla 1:

Käräjäoikeuden tuomioon viitaten valtuusto kiinnittää Olavi Loukon huomiota huolellisuuteen virkatehtävien hoidossa.