Seuraavan kokouksen esityslistalla on tasan yksi asia: Tapiolan keskuksen asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville.

Viime kokouksessa hyväksyimme 20 teesiä Tapiolan kehittämiseksi (teesit löytyvät kokonaisuudessaan kirjoituksen lopusta). Pidän hyvänä sitä, että Tapiolan keskustan uudistamista on lähdetty suunnittelemaan kokonaisuutena ja reippaalla otteella. Nyt on kuitenkin pidettävä huoli siitä, ettei voiton maksimoinnin varjolla tärvellä valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Meillä ei todellakaan ole sellaisia Espoossa liikaa.

Nyt ollaan siis päättämässä konkreettisesti Tapiolan ydinkeskustan kaavasta. Museoviranomaiset ja Tapiolan Kilta ovat ilmaisseet selkeästi, etteivät voi hyväksyä korkeiden asuintornien rakentamista Tapiolan keskeiselle paikalle keskelle kulttuurimaisemaa. Olen itsekin kääntymässä tälle kannalle. Vaikka Tapiolan ydinkeskusta on 80-luvulla pilattu, ei sitä pidä mennä pilaamaan lisää, vaan säilytettävä se, mitä säilytettävissä on.

Museoviranomaiset vaativat lausunnoissaan arvioinnin tekemistä kaavan vaikutuksista valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun ympäristöön. Ei herätä luottamusta, että selvityksen on tehnyt arkkitehtitoimisto SARC – sama, joka on tehnyt keskuksen suunnitelman.

Tapiolan keskustan kaavaa paimennetaan nyt vauhdilla eteenpäin Metron aikatauluun vedoten. Kiire ei kuitenkaan saa olla peruste tehdä huonoja kaupunkikuvallisia ratkaisuja.

Lautakunta on tehnyt paljon työtä Tapiolan suunnitelmien parissa ja ne ovatkin parantuneet paljon. Jalankulkutiloja ja avoimia katutiloja on lisätty ja pyöräily-yhteyksiä parannettu.

Suunnitelmia on paikoin vaikea hahmottaa lukuisten eri tasojen takia. Miten eri tasot saadaan toimimaan niin, että tilat ja kulkureitit ovat turvallisia, esteettömiä ja viihtyisiä. Pyöräilyreittejä on edelleen tarpeen tarkentaa. Pohjois-eteläsuunnassa Kirjokannelle pitää varata riittävästi tilaa kävelystä erilliselle pyöräväylälle pyöräilyselvityksen ehdotuksen mukaisesti. Raide-Jokerin rooli suunnitelmissa on miltei olematon. On varmistettava, ettei nyt tehtävillä ratkaisuilla hankaloiteta pikaratikan tuloa Tapiolaan.

Tämä on yksi haasteellisimpia lautakuntauralleni osuneita hankkeita. Tapiola on vähän nuhjaantunut, mutta ainutlaatuinen puutarhakaupunki. Miten säilytämme ihmisen kokoisen arkkitehtuurin ja tunnelman samalla, kun Tapiolan luonne väkisin muuttuu metron tulon myötä.

*   *   *

Teesi 1: Metron tulo Tapiolaan luo edellytykset rakentaa Tapiolaan uusi keskus, joka toteuttaa Tapiolan alkuperäistä henkeä: uusi rohkea ratkaisu, jossa nykyajan kestävän kehityksen tavoitteista lähtien toteutetaan ihmisille elävä ja viihtyisä kaupunkikeskus tapiolamaisen vihreyden keskelle.

Teesi 2: Asetetut tavoitteet edellyttävät vaativaa kokonaistoteutusta, jossa toiminnalliset ja arkkitehtoniset tavoitteet saadaan taloudellisesti toteutetuksi siten, että samalla koko keskusta-alue uudistetaan energiateknisesti ja toiminnallisesti kestävän kehityksen käytäntöjen esimerkkialueeksi.

Teesi 3: Keskuksen nykyinen ajoneuvoliikenteen käytössä oleva taso noin + 7 muutetaan jalankulkutasoksi ja eläväksi kaupunkitilaksi.

Teesi 4: Merituulentien eteläpuolista keskuksen osaa kehitetään asuntopainotteisena keskuksen osana ja tähän liittyen Itätuulenkuja ja sen alapuolinen Itätuulentie suunnitellaan uudestaan siten, että Itätuulentiestä saadaan kehitettyä viihtyisä ja mahdollisimman valoisa katualue, joka toimii myös maantasoisena kevyen liikenteen reittinä.

Teesi 5: Merituulentien alue ja sen pohjoispuoliset korttelit Länsituulenkujan molemmin puolin kehitetään palveluiltaan monipuolisena ja korkeatasoisena kaupunkikeskusalueena, joka sykkii päivisin ja iltaisin. Tavoitteena on, että ihmiset pääsevät joustavasti käyttämään palveluita, myös joukkoliikennepalveluita sekä oleskelemaan ja nauttimaan värikkäästä kaupunkielämästä. Myös tälle keskuksen osalle suunnitellaan asuntoja, jotka sopivat liikekeskukseen ja tukevat sitä.

Teesi 6: Länsituulenkujasta kehitetään palveluiltaan monipuolinen elävä avoin kävelykatu.

Teesi 7: Heikintorin eteläpuolella sijaitsevasta Länsituulenaukiosta kehitetään Tapiolan keskuksen tärkein torialue, kansalaistori.

Teesi 8: Tapionraittia kehitetään Tapiolan historiaa symbolisoivana kulttuurisia elämyksiä tuottavana puutarhakaupungin itä-länsisuuntaisena akselina, joka muodostaa keskuksessa pienimuotoisten kaupallisten ja muiden palvelujen vyöhykkeen liikekeskuksen ja Kulttuuriaukion ympäristön väliin.

Teesi 9: Rakennusten kattokerrokset ja katot suunnitellaan eläviksi ja huolitelluiksi.

Teesi 10: Pohjantien itä- ja länsipuolelle suunnitellaan kevyen liikenteen väylät, jotka johtavat suoraa Merituulentien eteläpuolelle. Länsituulentien (joka muuttuu galleriatilaksi) länsipäähän suunnitellaan suojatie Pohjantien yli.

Teesi 11: Merituulentien liike/asuinkorttelista suunnitellaan luonteva osa kaupunkikeskusta, jossa ihmiselle syntyy perinteisestä kauppakeskusmallista poiketen mielikuva rakeisesta ja avoimesta kaupunkirakenteesta, jossa on helppo kulkea ja jossa viihtyy.

Teesi 12: Merituulentien liike/asuinkorttelin asuinrakennusten arkkitehtonisen luonteen ja ilmeen tulee karakterisoida puutarhakaupungin uudistumista Tapiolan parhaiden perinteiden ja arvojen pohjalta.

Teesi 13: Tapiolan keskusta-alue uudistetaan myös vanhenevan väestön muuttuvien toiminnallisten tarpeiden ja tavoitteiden kannalta yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen ja alan kehittäjätahojen kanssa siten, että luotava vanhusten asumis- ja palvelukeskus kytkeytyy alueen muihin uusiin palveluihin.

Teesi 14: Vesialtaan kohdalle suunnitellaan ilmeeltään persoonallinen ja mielenkiintoinen kulttuurirakennus (jota käyttävät kaupunginteatteri ja muut eri intressiryhmiä palvelevat toiminnat), joka toiminnallisesti kytketään sen länsipuoliseen tonttiin, johon on tavoitteena toteuttaa hotelli.

Teesi 15: Keskukseen suunnitellaan polkupyöräparkit keskeisiin solmukohtiin eri suunnista saavuttaessa ja keskuksen ohiajaminen sujuvasti ja turvallisesti hoidetaan pyöräilijöille tarkoitettua kehätietä pitkin.

Teesi 16: Läntisestä terassiaukiosta suunnitellaan ilta-aurinkoon aukeava tuulensuojainen kaupunkitila, jossa luodaan edellytykset ulkoilmaoleskeluun ympäri vuoden. Suunnitelmissa Merituulentien yläpuolelle esitetty viherkansi kytketään toiminnallisesti Läntiseen terassiaukioon.

Teesi 17: Merituulentien bussiterminaali suunnitellaan niin, että sinne saadaan mahdollisimman paljon päivänvaloa ja että se on kiinteä ja viihtyisä osa keskusta.

Teesi 18: Keskuksen itäreunaan Kirjokannelle suunnitellaan vesiaihe, joka jatkuu luonteeltaan kehittyen ja kulttuurirakennukseen liittyen aina Otsolahdelle saakka.

Teesi 19: Otsolahden rantaan suunnitellaan kahvila/ravintola ja rantavyöhyke kehitetään viihtyisäksi oleskelu- ja kulkualueeksi osaksi Espoon rantaraittia. Otsolahtea ruopataan ja venesatamajärjestelyt uusitaan.

Teesi 20: Tapiolan keskusta-alueen suunnittelu ja toteutus edellyttävät parhaiden asiantuntijatahojen kanssa tapahtuvaa innovatiivista ja avointa vuorovaikutusta.