Ennen kokousta infossa kuulimme erilaisia esittelyjä T3-alueeseen liittyen. Otaniemen suunnittelu sai uutta puhtia, kun Aalto-yliopiston pääkampus päätettiin sijoittaa sinne. Tavoitteena on saada kampuksen lisäksi myös muuta elämää Otaniemeen, jota Aalto-Cityksikin kutsutaan. Siis asuntoja muillekin kuin opiskelijoille.

Yliopistolle tarvitaan kokonaan uusittu pääkampus, jonka toteuttaminen edellyttää kaupungin ja yliopiston yhteistyötä. Otaniemen metroaseman kaava hyväksyttiin jo valtuustossa, mutta nyt tarvitaan lisää kerrosneliöitä. Ratkaisua haetaan avoimella arkkitehtuurikilpailulla. Tavoite, että Taideteollinen korkeakoulu  muuttaa uusiin tiloihin 2015. Aikataulua pidetään realistisena, mikäli ei tule pitkää valituskierrosta.

Varsinaisen kokouksen ainoana asiana oli Tapiolan keskuksen kaava. Keskustelimme asiasta valtuustoryhmän kokouksessa 5.9. ja siellä suhtautuminen tornitaloihin oli varsin kriittistä. Länsiväylä uutisoi varsin räväkästi  Vihreiden vastustavan uusia torneja.

Tapiolan seudun Vihreiden kannanotossa kanta ilmaistiin moniulotteisemmin.

On totta, että Tapiolan suunnittelua on lautakunnassa viety eteenpäin yksimielisin päätöksin. Toisaalta joka vaiheessa on käyty kriittistä keskustelua ja vaadittu mm. tämän keskustakaavan parantamista.

Museoviranomaiset sekä Tapiolan Kilta nostivat lausunnoissaan vahvasti esiin Tapiolan kulttuurimaiseman merkityksen. 80-luvulla rakennettua keskustaa ei sinänsä pidetä säilyttämisen arvoisena, vaan laajempaa Leimuniityiltä avautuvaa maisemaa. Itse olin pettynyt erityisesti siihen, että selvityksen kaavan vaikutuksesta maisemaan oli tehnyt sama arkkitehtitoimisto kuin itse kaavan.

Lautakunnassa käytiin pitkä keskustelu ennen asian pöydällepanoa. Vastakkain on kaksi valtakunnallista alueiden käytön tavoitetta: Painotetaanko valtakunnallista kulttuuriympäristöä, vai tavoitetta tiivistää asutusta metroaseman läheisyydessä. Tornit voidaan nähdä joko vanhaan Tapiolaan keskeisesti liittyvänä ja sitä rikkovana, tai siitä erillisenä omana kokonaisuutenaan.

Molemmat näkökulmat ovat perusteltuja, enkä pidä niiden arvottamista helppona. Viimeksi eilen kävelin Otsolahden rantoja, katselin maisemaa ja mietin parasta vaihtoehtoa. Tapiolan arvo on luonnonläheisyys ja ihmisen kokoisuus. Nykyiset tornitalot sijaitsevat erillisinä ryppäinä metsän keskellä. Ihan keskustan tuntumaan on myös suunnitteilla korkeita asuinrakennuksia, mikä sopii ihan hyvin. Vaan kestääkö maisema Merituulentien kansirakentamisen? Ja syntyykö kannen päälle viihtyisää asumisympäristöä?

Kaupungilla on Tapiolan keskuksen asuintornihankkeelle myös omat taloudelliset perustelunsa. Kaupungin on tarkoitus myydä Merituulentien päältä rakennusoikeutta Tapiola-yhtiöille ja rahoittaa myyntitulolla Merituulentien alas painaminen. Tästä pyysin vielä tarkemmat laskelmat.

Maisemanäkökulman lisäksi nostin kokouksessa esiin sen, että Raide-Jokeri saatava näkymään kaavassa paremmin ja että pyöräilyreitit riittävine tiloineen on merkittävä kaavaan selvästi.

Asia jäi kahdeksi viikoksi pöydälle. Nähtäväksi jää, löytyykö sellainen ratkaisu, joka toimisi niin kaupunkikuvallisesti kuin taloudellisestikin, ja johon myös asukkaat voisivat olla tyytyväisiä.