Aivan ensiksi iloinen uutinen: Vihreiden ajama avoimuuden lisääminen lautakunnan esityslistojen liitteiden suhteen otti vihdoin askeleen eteenpäin: Netissä on nyt kokeiluluontoisesti julkaistu kohdan 6. Lintukorpi II osalta lausuntojen lyhennelmät ja vastineet sekä kaavakartta. Muistutusten lyhennelmiä ja vastineita ei julkaista, koska muistutukset ovat yksityishenkilöiden tekemiä.

Käykääpä katsomassa ja antakaa palautetta. Toivottavasti jo pian saadaan kaikki kaavakartat julkisiksi jo esityslistavaiheessa!

Infoasiat:

Infossa kuulemme Lommilan viimeisimmät vaiheet. Lisäksi saamme esittelyn Espoon ilmastostrategian toimenpideohjelman päivityksestä.


Lista-asiat:


– Kaavoituksen työohjelma 2012

Työohjelma on kaavoitussohjelman vuosittainen tarkistus. Yksi uusi vihreä kädenjälki työohjelmasta löytyy: Liikkennesuunnittelussa uutena hankkeena on Espoon pyöräilyn edistämisohjelma, jonka tavoitteena on pyöräilyn osuuden nostaminen liikkumisessa. Tämä tuodaan lautakuntaan helmikuussa ja valmista pitäisi olla toukokuussa.


– Högnäs, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville (pöydälle 2.11.2011)

Tämä jäi viimeksi pöydälle, jotta ehditään paneutua lukuisiin asukasmielipiteisiin. Nyt on päätösten aika.


– Vallikallio III, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (pöydälle 2.11.2011)

Tämä taas jäi pöydälle, jotta voidaan selvittää saisiko tontille yhteistiloja purettavan kansantalon tilalle. Valmistelijat olivat skeptisiä, saa nähdä onko pöydällepano tuottanut jotain uutta ja mullistavaa. Puolestani asia on valmis laitettavaksi eteenpäin.

– Lintukorpi II, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Lintuvaaran keskusta-alueella muutetaan tontin käyttötarkoitus asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa liike-, palvelu- ja toimistotiloja. Alueelle on suunnitteilla yhteisöllinen kerrostalo, joka on tarkoitus toteuttaa ryhmärakentamisena. Kaavassa edellytetään, että vähintään 15% rakennusoikeudesta on käytettävä liike-, palvelu-, toimisto- tai yhteistiloja varten.

Tämä kaava oli lautakunnassa 8.6.2011, jolloin laitettiin yksimielisesti nähtäville. Nähtävillä olon jälkeen on mahdollistettu talousrakennuksen rakentaminen Lintuvaarantien varteen sekä päivitetty melumääräyksiä. Nämä muutokset eivät edellytä kaavan panemista uudelleen nähtäville.

Hienoa, että saadaan Espooseen ryhmärakentamisena toteutettava yhteisöllinen kerrostalo!

Ja tästä siis kaavakartta myös netissä.

– Kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportti 10/2011 (osittan Kh-asia)

Menot ovat jotakuinkin budjetin mukaisia. Toimintatuloja tulossa 56 000 euroa arvioitua vähemmän.