En työesteen takia pääse seuraavaan kokoukseen, vaan Vihreitä edustaa varajäseneni Rainer Lahti. Koska listalla on paljon painavaa asiaa, niin tässä lyhyet kommentit:


– Matinkylän metrokeskus, ehdotus kaupunginhallitukselle (pöydälle 2.11.2011)

Nyt on siis päätösten aika. Viime kokouksessa asia herätti paljon keskustelua erityisesti liikenneratkaisujen, puistojen ja viihtyisän kaupunkiympäristön osalta. Koska kaava on menossa jo kaupunginhallitukseen, ei isoja muutoksia tapahdu ilman palauttamista.

Budjettineuvotteluissa päätettiin palkata Matinkylään projektipäällikkö kokonaisuutta hallitsemaan. Sitä todella tarvitaan, jotta saadaan hankkeet etenemään. Keskeistä on, että uimahalli vihdoin toteutuu, ja että koululle varmistetaan toimiva paikka ennen kuin kaikki mahdolliset tontit on  kaavoitettu muuhun käyttöön.

Liikenteen osalta on edelleen ratkomatta, miten yhteydet saadaan toimimaan Länsiväylän suunnalta ilman, että Markkinakadun ja Puntarintien kasvava liikenne pilaa asumisen viihtyvyyden. Kaavan mahdollistama liikenteen tuominen Länsiväylän ali Puntarintien kautta toisi liikenteen Tynnyripuiston reunalle, mikä toisi melun keskusta-alueen tärkeään puistoon. Kaavassa pitäisi edellyttää liikenteen vieminen tunneliin, kuten lautakunta on linjannut. Kyseenalaistaisin myös tarpeen avata uusi läpiajoyhteys Länsiväylän ali. Onko selvitetty, miten uusi liittymä vaikuttaisi Kuitinmäentien liikenteeseen?

Pidemmän tähtäimen visiona pitäisi tarkastella myös Länsiväylän kattamista Olarin ja Matinkylän välissä. Näin saataisiin eheää kaupunkimaista ympäristöä ja moottoritie pois halkomasta kaupunkia.

Kaavalla on kiire, mutta meillä ei silti ole varaa huonoihin ratkaisuihin.


– Kaavoituksen työohjelma 2012 (pöydälle 16.11.2011)

Tämä hyväksyttäneen pienin muutoksin.

– Keilaniemen tornitalot, ehdotus kaupunginhallitukselle

Tässä toinen kinkkinen metroasemakaava. Nähtävillä olon aikana on kertynyt sivutolkulla muistutuksia, olennaisimpana Kehä I:n liikennejärjestelyjen vaikutukset läheisen Itärannan asutukseen. Tämäkin kaava on menossa jo kaupunginhallitukseen. Uskoisin, että jää pöydälle perehtymistä varten.

– Matinkylä, Matinkartanonristi, ehdotus kaupunginhallitukselle

Tätä kaavaa olemme käsitelleet lautakunnassa useaan kertaan. Kyse on Majakkaseurakunnan (Majakkayhdistys ry) kulttuurikeskuksesta. Hanke on sinänsä kannatettava, mutta paikka on hankala. Alue on voimassa olevassa kaavassa varattu urheilu- ja virkistyspalveluille. Suuri huoli kohdistuu siitä, että nykyistä kenttää on käytetty parkkipaikkana. Nyt paikkoja menee, ja ratkaisuksi tarjotaan mahdollisuutta rakentaa Urheilupuistoon parkkitalo. Kaikki tiedämme, ettei parkkitalo nouse itsestään, eikä siihen ole varattu budjetissa varoja.

Hakijan kannalta on kohtuutonta, jos näin pitkälle edennyt kaava nyt hylättäisiin. Silti haluaisin, että parkkiongelma ratkaistaisiin samassa yhteydessä, etteivät autot jatkossa ole pitkin asuntokatuja.

Tässä taas hyvä esimerkki siitä, miksi Matinkylän projektipäällikkö tulee tarpeeseen. Matinkylän kehittämisestä on saatava kokonaisukuva.


– Leppävaara, Leppävaaran keskus pohjoinen I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Vuonna 1991 rakennetun toimistorakennuksen muuttaminen asuinkerrostaloksi. Talo on vanhan kehä I:n vieressä. Leikki- ja oleskelupiha on tarkoitus sijoittaa rakennuksen katolle.

– Tapiola, Jousenpuiston metroasema, asemakaavan

Kokouksen kolmas metroasema. Rakennusoikeus mahdollistaa noin 1100 asukkaan tiiviin korttelin metroaseman välittömään läheisyyteen.

Valmisteluaineiston jälkeen rakennustehokkuutta on merkittävästi nostettu: Kolme tornia ovat nyt kerroskorkeudeltaan 26, 17 ja 17. Merituulentien ja Koivumankkaan tien varren kerrostalojen korkeudet ovat 6-7 kerrosta.

Pidän kaavan matalamman osan kaupunkimaisuudesta, kun talot tuodaan katujen varsiin. Ratkaisua perustellaan myös melusuojauksella. Tapiolan Kilta pitää ratkaisua huonona, koska se ei sovi Tapiolan puutarhakaupunkimaiseen ilmeeseen.

Sen sijaan korkeaa rakentamista ei minusta pitäisi tuoda ainakaan tässä mitassa Jousenpuistoon, vaan pitäisin alueen todella omaleimaisena kaupunkimaisena, mutta ihmisenkokoisena kaupunkialueena.


– Lakisto, Rinnekoti, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Tavoitteena on poikkeusluvin toteutetun asuin- ja palveluyhteisön kehittäminen ja täydennysrakentaminen. Maat ovat kokonaisuudessaan Rinnekotisäätiön omistuksessa.

Kaava on perusteltu Rinnekodin toimintojen kehittämisen kannalta. Lausunnoissa on sen sijaan kritisoitu 23 omakotitontin kaavoittaminen erilleen Lakistontien varteen. Itsekin pidän tätä ongelmallisena asutuksen hajauttamisena. Alueelta on matkaa Kalajärvelle 8 km ja lasten koulukyydit tulisivat kaupungin maksettavaksi. Tämä avaisi myös päätä vastaavalle pientalokaavoittamiselle pitkin Pohjois-Espoota. Seuraava kaava onkin jo tulossa Vihdintien eteläpuolella Velskolan kartanon ympäristössä.

Olisin valmis esittämään pientalokorttelin poistamista.

– Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto ympäristölautakunnalle pääkaupunkiseudun ilmastostrategian uudesta Espoon toimenpideohjelmasta 2012-2014

Pohjaesitys on hyvä, ja puolestani voidaan mennä sen mukaan. Tärkeintä on nyt löytää yhteisymmärrys siitä, että ilmastonmuutoksen torjuntatoimet tuodaan alkuvuodesta valtuuston käsittelyyn. Asiaa valmistelee luottamushenkilötyöryhmä, jossa Vihreitä edustaa ympäristölautakunnan pj. Tiina Pursula. Levollisin mielin luotan tässä kaiman asiantuntevuuteen.