Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Olemme hyväksymässä budjettia epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Kaupunginjohtajan varoitteluista huolimatta teimme kuitenkin neuvotteluissa espoolaisten arkea parantavia lisäyksiä.

Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä. Kiitos neuvottelutoimikunnan puheenjohtajalle rakentavasta prosessin johtamisesta, kaupunginjohtajalle monilta osin  hyvin valmistellusta pohjaesityksestä, neuvottelukumppaneille hyvistä keskusteluista ja virkamiehistölle kysymyksiin vastaamisesta.

Erityisesti taloudellisen epävarmuuden aikoina on tärkeää, että kaupunki pitää huolta kaikista asukkaistaan. Samaan aikaan on tärkeää, että torjumme aktiivisesti ilmastonmuutosta ja kulutamme kestävästi luonnonvaroja.

Asetimme neuvotteluihin kolme keskeistä tavoitetta:
1.) sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytason turvaaminen
2.) eka- ja tokaluokkalaisten iltapäivähoidon riittävät resurssit
3.) joukkoliikenteen tason parantaminen

Kaksi ensimmäistä saavutettiin, joukkoliikenteen kanssa riittää vielä tekemistä.

*  *   *
Eniten tyrmistystä herätti kaupunginjohtajan esitys leikata vanhusten palveluista, terveydenhoidosta ja sosiaalipalveluista. Positiivista esityksessä oli se, että erikoissairaanhoidon krooniseen alibudjetointiin oli puututtu. On kuitenkin vastuutonta paikata erikoissairaanhoidon vajetta leikkaamalla miljoonia asukkaiden tarvitsemista peruspalveluista. Näin ei onneksi tapahtunut

Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen on kunnan perustehtävä. Espoossa palveluita on pyritty ulkoistamaan tehostamisen ja säästöjen toivossa. Vihreiden mielestä ulkoistamisen sijaan on kehitettävä kaupungin omaa palvelutuotantoa.

Palveluiden ulkoistaminen on osoittautunut usein pitkällä aikavälillä kalliimmaksi vaihtoehdoksi, eikä laadustakaan ole takeita. Lisäksi ulkoistamisen myötä katoaa kontrolli siitä, millä perustein yritykset toimintaansa pyörittävät. Kansainvälisten pääomasijoittajien omistamien terveyspalveluyritysten verokeinottelu on karu osoitus palveluiden yksityistämisen riskeistä. Veroeurojen päätyminen veroparatiiseihin ei ole eettistä eikä millään muotoa kestävää kuntatalouden kannalta.

Hyvin toimeentulevana ja innovatiivisena kuntana Espoolla on kokemusta ja kykyä tuottaa palveluja itse. Haluamme, että Espoo näyttää näin hyvää esimerkkiä vastuullisena julkisena toimijana. Vahva sitoutuminen oman palvelutuotannon kehittämiseen  tekee kaupungista houkuttelevan työnantajan ja viestii  vastuuta niin asukkaiden hyvinvoinnista kuin omien työntekijöiden jaksamisesta.

*   *   *

Hyvät valtuutetut,

Vihreät haluavat tehdä autokaupunki-Espoosta viihtyisän joukkoliikenne- , pyöräily- ja kävelykaupungin. Budjetissa sitoudutaan joukkoliikenteen käyttöasteen merkittävään nostamiseen. Edellytämme, että siihen varataan tulevina vuosina riittävästi rahaa.

Ensi vuonna parannetaan erityisesti uusien rakentuvien alueiden joukkoliikennettä. Meille on vakuutettu, että Histaan pystytään järjestämään sujuvat bussiyhteydet. Ensin on näytön paikka Saunalahdessa.

Espoon on oltava nykyistä aktiivisempi HSL:n neuvottelupöydissä. Raiteiden lisäksi tarvitsemme nopeasti uusia bussi-Jokerin kaltaisia runkolinjoja kaupunkikeskusten välille. Suurpelto pitää kytkeä tehokkaan joukkoliikenteen piiriin kiirehtimällä Jokeri kakkosta välillä Matinkylä-Suurpelto-Leppävaara-Myyrmäki. Myös Kauklahdenväylän varrelle tarvitaan parempia bussiyhteyksiä.

*   *   *
Joukkoliikenteen lisäksi Vihreät haluavat edistää pyöräilyä, koska se on edullista ja tehokasta kansanterveystyötä: Kaikki lapsista vanhuksiin pysyvät terveempinä, kun ympäristö houkuttaa liikkumaan pyörällä ja kävellen.

Ensi vuonna tehdään pyöräilyn edistämisohjelma ja parannetaan 100 000 eurolla pyörätieverkostoa. Haluamme, että kaupunkikeskuksissa kävelijöille ja pyöräilijöille on omat selkeästi erotetut kulkuväylänsä. Näin liikkuminen on kaikille turvallisempaa ja sujuvampaa. Lisäksi keskusten välille tarvitaan selkeästi merkityt pyöräilyn pääväylät.

Tavoitteeksi tulee asettaa pyöräilyn kulkumuoto-osuuden nostaminen 15 % vuoteen 2020 mennessä.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja,

Vaikeina aikoina mitataan päättäjien sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kykyä kantaa vastuuta tulevista sukupolvista. Lisääntyvä eriarvoistuminen ja maapallon elinkelpoisuuden rapautuminen ovat ongelmia, jotka vaativat radikaaleja toimia myös täällä Espoossa. Kohtuullisuus ja yhteisvastuu yhdistettynä luovuuteen ja tulevaisuuden uskoon ovat ne tekijät, joilla pystymme näihin ongelmiin vastaamaan.

*   *   *

Näillä sanoilla vihreä valtuustoryhmä kannattaa ensi vuoden talousarvion hyväksymistä.