tässä lyhyt raportti eilisestä kokouksesta.

Infossa keskusteltiin pitkään Matinkylästä. Lautakunnan palautuspäätöksen jälkeen suunnitelmia on edelleen jalostettu. Simuloinnein meille osoitettiin, että bussiliikenne tulee toimimaan Piispansillan kautta, vaikkei ramppia tehtäisi Länsiväylältä Markkinakadulle.

Uimahallille on tutkittu paikkaa Tynnyripuiston eteläreunalle. Se vaikuttaa hyvältä ratkaisulta. Näin saadaan julkinen rakennus maan alta (Kalapuisto) maanpinnalle ja lähemmäs metroasemaa. Myös Matinkylässä pitää satsata julkisiin palveluihin. Uimahalli on tarkoitus rahoittaa sen kylkeen tulevalla – yllätys yllätys – tornitalolla.

Keskustelua nousi myös metron sisäänkäyntien riittävyydestä. Nyt ei kannata säästää siitä, jotta metro todella on houkutteleva vaihtoehto ja palvelee eri suunnista tulevia.

Matinkylän viheraluesuunnittelua on myös viety eteenpäin. Keskeisiksi ongelmiksi on todettu se, että alueita on vähän ja että ne ovat laadultaan heikkoja (jääneet rakennushankkeiden jalkoihin). Maisema-arkkitehdillä oli asiaan hyvä ote.

Minusta metrokeskuksen kaava on valmis vietäväksi eteenpäin, jottei hidasteta metron suunnittelua. Uusi Matinkylän projektipäällikkö voi sitten tarttua Matinkylän kokonaissuunnitteluun.

Sitten varsinaiset lista-asiat:

– Kurttila, Kallvik I, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville(pöydälle 7.12.2011)

Tämä meni yksimielisesti nähtäville.

– Kurttila, Mäkitupa, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville (pöydälle 7.12.2011)

Samoin tämä.

– Karvasmäki, Jorvi-Glims, asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet

Museon puoli on mukana vain siltä varalta, että katulinjausta joudutaan muuttamaan. Ei siis suunnitelmia itse alueen osalta. Valmistelu jatkuu esityksen mukaisesti.

– Tapiola, Steniuksenkumpu, asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallitukselle

Tämä jäi pöydälle, koska kaava aiheuttaa edelleen vastustusta. Minusta valtuuston palautuspäätöksen evästyksiä on noudatettu melko hyvin, mutta suunnittelulta olisi toivonut enemmän kunnianhimoa.

– Henttaa, Suurpelto IV, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi

Suurpellon kehittäminen pääsee nyt toivottavasti vauhtiin, kun kaava lähetettiin yksimielisesti kaupunginhallituksen kautta valtuustoon.

– Henttaa, Suurpelto V, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi

Tämäkin meni yksimielisesti eteenpäin.

– Kalajärvi, Kalajärvi Ia, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti.