Presidentinvaalit työllistävät nyt kovasti, joten tässä ensi keskiviikon lautakunnan lista hieman pelkistetympänä kuin yleensä.

– Matinkylä, Olari, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi ja asemakaavaksi, Piispanportti (Matinkylän metrokeskus)(pöydälle 2.11.2011 ja 30.11.2011)

Tämä on nyt menossa päätökseen. Lisäksi pöydälle jaetaan lisäasiana laajemmat Matinkylän kehittämislinjaukset, jotka hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Näin varmistetaan, että kaava-aluetta laajemmalla alueellakin päästään eteenpäin (uimahallin siirto Tynnyripuistoon, koulutontin varmistaminen, puistojen kohentaminen ym.)

– Tapiola, asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville, Steniuksenkumpu (KV palautti 24.5.2010) (pöydälle 2.3.2011)

Tässäkin pitäisi saada pääätös aikaiseksi. Kuvailin tilannetta täällä.

– Matinkylä, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, Matinmetsä

Matinkylän vanha ostari, kaava on siis menossa jo kaupunginhallitukseen. Asukkaat vastustavat 16-kerroksisia torneja, joita perustellaan sillä, että rakennusoikeutta tarvitaan, jotta saadaan riittävät autopaikat rahoitettua.  Tästä on kaavakartta esityslistan liitteenä.


– Mankkaa, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville Kiiltokallio

Muutama omakotitalo Vanhan Mankkaantien varteen.

– Blominmäen osayleiskaava, yleiskaavaehdotuksen asettaminen nähtäville

Tästä ei valitettavasti ole kaavakarttaa netissä. Ihmettelin tätä viraston suuntaan.

Jätevedenpuhdistamon sijoittaminen Blominmäkeen on osoittautumassa luontoarvojen kannalta ongelmalliseksi, mikä oli odotettavissa. Kaavaa on lausuntojen pohjalta parannettu, mutta ei mielestäni riittävästi.

Sekä elykeskus että ympäristölautakunta esittävät lausunnoissaan kehä III:n eteläpuolisten asuinalueiden muuttamista viheralueiksi. Ympäristölautakunta toteaa, että ”aiemmin yleiskaavassa kumotun rakentamisen kiirehtiminen ilman laajempaa kokonaistarkastelua muodostaa selkeän riskin tärkeän puhdistamohankkeen kaavalliselle etenemiselle.”

Pidän em. näkemystä perusteltuna, enkä edelleenkään ymmärrä perustelua, että puhdistamokaavan yhteydessä on tarpeen tarkentaa asumisen ja virkistysalueen rajat Kehä III:n eteläpuolisella alueella asemakaavoitusta varten, vaikka kh näin on päättänyt.

Minusta putsarikaavan etenemistä ei kannata riskeerata testaamalla asiaa oikeudessa.