Tässä viime viikon kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksen raportti, vielä vähän vaaliviiveellä.

– Matinkylä, Olari, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi ja asemakaavaksi, Piispanportti (Matinkylän metrokeskus)(pöydälle 2.11.2011 ja 30.11.2011)

Vielä kerran keskusteltiin Matinkylän metrokeskuksen kaavasta. Avoimina kysymyksinä vielä uimahallin paikka ja esiin nostamani kysymys siitä tarvitaanko autoille Länsiväylän alitus Puntarintien kohdalta.

Uimahallin paikka kulminoituu rahoituskysymykseen. Kalapuiston uimahalli piti rahoittaa Tynnyripuiston asuntorakentamisella. Jos uimahalli siirretäänkin Tynnyripuistoon, on rahoitus löydettävä muualta. Kalapuistoa ainakaan vihreät ei halua halua uhrata rakentamiselle.

Ratkaisu pitäisi löytää pian, jotta uimahallin toteuttaminen ei viivästy. Mm. tähän saa heti tarttua pian palkattava Matinkylän projektijohtaja.

Sekä uimahallista, että Länsiväylän alituksesta päästiin äänestämään.

Länsiväylän alituksesta pj. Markkula teki sinänsä neutraalin esityksen, että liikennealue rajataan tästä kaavasta pois ja asia päätetään osana Tynnyripuiston alueen asemakaavaa. Markkulan esitys voitti äänin 8 – 3 – 2.

Uimahallista linjattiin äänin 10 – 3, seuraavasti: ”Lautakunta ilmoittaa kh:lle, että pitää ensisijaisena paikkana Tynnyripuistoa. Tavoitteena on saada rakentaminen osaksi metrokeskusta ja samalla toteuttaa myös metron läntinen sisäänkäynti. Tavoitteena on ajoittaa nämä osaksi koko metroaseman alueen rakentamisprojektia.” Vastustajat pelkäsivät tämän hidastavan uimahallin toteuttamista.

Uimahallia ei kuitenkaan poistettu Kalapuistosta, eli se vaihtoehto on edelleen mahdollinen, mikäli ei päädytä Tynnyripuistoon.

Matinkylän kehittämisen yleislinjaukset jäivät pöydälle.

– Tapiola, asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville, Steniuksenkumpu (KV palautti 24.5.2010) (pöydälle 2.3.2011)

Tästä keskusteltiin pitkään ja hartaasti. Erityisesti hierottiin pysäköintiratkaisua. Muutamakin esitti turhautumisensa siihen, ettei siitä ole saatu havainnekuvia. Tuntuu, että huolellisemmalla valmistelulla tästä olisi päästy huomattavasti helpommalla.

Lopulta äänestimme kahdesta palautusehdotuksesta. Kannatin ensin Kemppi-Virtasen palautusta, joka hävisi äänin 10 – 3. Sen jälkeen hyväksyttiin äänin 10 – 2 – 1 pj:n palautus, jonka mukaisesti autopaikoituksesta valmistellaan nykyisen lisäksi kaksi vaihtoehtoa, osittain maan alle ja kokonaan maan alle.

Jospa sitten oltaisiin kypsiä viemään asia päätökseen.

– Matinkylä, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, Matinmetsä

Suuri rakennusoikeuden määrä johtuu rasiteautopaikkojen suuresta määrästä. Suuresta rakennusoikeudesta huolimatta alueelle on saatu mahtumaan kaksi laajahkoa asuntopihaa.

Rakennustehokkuutta tarvitaan paljon, jotta taloudellinen yhtälö saadaan toimimaan. Viereiset taloyhtiöt eivät ole kiinnostuneita rahoittamaan uusia maanalaisia autopaikkoja. Rakennusoikeudella pystytään kustantamaan autopaikoista edes osa. Liikekiinteistöllä on useita omistajia, jotka eivät halua sieltä pois ilman kunnollisia korvauksia. Myös tähän pitää löytyä rahaa, jotta aluetta päästään uudistamaan.

Asia vaikuttaa perusteellisesti valmistellulta ja nyt on löydetty tapa, jolla vanha ostari saadaan uudistettua. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.

– Mankkaa, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville Kiiltokallio

Muutama omakotitalo Vanhan Mankkaantien varteen. Hyväksyttiin puheitta.

– Blominmäen osayleiskaava, yleiskaavaehdotuksen asettaminen nähtäville

Tämä jäi pöydälle.