Tiedote 6.2.2012

Espoon vihreät kerää ideoita siitä, miten Espoo voisi toimia nykyistä avoimemmin. Asukkaat on otettava aktiivisesti mukaan asioiden valmisteluun, jotta heidän äänensä kuuluu, kun päätetään jokaisen arkeen vaikuttavista asioista.

– Tarvitsemme uusia ja entistä parempia vaikuttamisen tapoja. Avoimuus ja asukkaiden osallistuminen pitää saada osaksi kaikkea kaupungin toimintaa, korostaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Elo.

Espoon kaupunginvaltuusto käsittelee kevään aikana asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamista. Lähidemokratian parantaminen on keskeinen kysymys myös koko maata koskevassa kuntarakenneuudistuksessa.

– Nyt on korkea aika käynnistää avoin keskustelu ja tuoda kaikki hyvät ideat valmisteluun. Kuntauudistuksessa asukasvaikuttaminen on nostettava keskeiseksi lähtökohdaksi. Haluamme, että Espoo toimii
aktiivisena lähidemokratian kehittäjänä koko pääkaupunkiseudun ja valtakunnan tasolla, painottaa Tiina Elo.

Vihreät järjestävät keskiviikkona 8.2. Espoon valtuustotalolla kaikille avoimen seminaarin jossa ideoidaan uusia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Illan aikana pohditaan eri asukasryhmien roolia päätöksenteossa, asukasfoorumitoiminnan parantamista sekä poliittisen päätöksenteon avoimuutta.

Vihreät keräävät myös nettisivujen ja facebook-kokonaisuutensa kautta kaikilta ehdotuksia miten Espoo voisi toimia nykyistä avoimemmin. Ehdotuksia toivotaan helmikuun loppuun mennessä.

– Päätöksenteon avoimuuden lisääminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikkien esityslistojen liitteiden tulisi olla julkisia jo ennen kokouksia, toteaa kaupunginhallituksen jäsen Tony Hagerlund.

Sähköisen vaikuttamisen lisäksi tarvitaan myös ihmisten kohtaamisia.

– Kirjastojen roolia kannattaisi kehittää entistä enemmän demokratian ja kansalaisvaikuttamisen areenoiksi. Tässä Espoon kirjastot ovatkin jo näyttäneet hyvää esimerkkiä, jatkaa Hagerlund.

Lisätietoja:

Tiina Elo, Espoon vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
gsm 045 261 7447, tiina.elo@vihreat.fi

Tony Hagerlund, Espoon kaupunginhallituksen jäsen
gsm 050 544 3323, tony.hagerlund@gmail.fi

Kimmo Kyrölä, Espoon vihreiden toiminnanjohtaja
gsm 040 8454747, kimmo.kyrola@vihreat.fi

Asukkaiden ääni kuuluviin ja päätöksenteko avoimeksi – Vaikuttavamman demokratian työpaja

keskiviikkona 8.2.2012 kello 17-20.15, Espoon valtuustotalo (Espoonkatu 1). Vapaa pääsy ja kahvitarjoilu. Mukaan voivat tulla puoluekannasta tai asuinkunnasta välittämättä kaikki kiinnostuneet.

Riittävän kahvitarjoilun varaamiseksi toivomme ilmoittautumisia ti 7.2. kello 15 mennessä kimmo.kyrola@vihreat.fi.