Työmatkan takia en pääse seuraavaan lautakunnan kokoukseen, mutta tässä kuitenkin lyhyet kommentit kokouksen asioista.

Infossa esillä lista-asioiden lisäksi seuraavaa:

– Kaupungintalon ja ympäristön tilannekatsaus

Kaupungintalo on ollut valtuustossa esillä useasti valtuuston tekemän purkupäätöksen jälkeen. Ensi maanantaina käsittelyssä on demareiden Jaakko Maurialan aloite, että purkupäätös perutaan. En pääse myöskään maanantain valtuustoon, joten en ole asiasta nappia painamassa.

Vastustin kaupungintalon purkua ja olen samaa mieltä edelleen. On kestämätöntä, että talo seisoo tyhjillään pahimmillaan viisikin vuotta odottamassa purkulupaa, jota ei välttämättä edes saada. Se selviää vasta kaavaprosessin yhteydessä. Päätöksenteon pitää nyt johtaa siihen, että talo saadaan vähintäänkin väliaikaiseen käyttöön. Harmi, etten ole infoa kuulemassa.

– Mynttilän tilannekatsaus

Espoonkartanon seudulla alkaa tapahtua. Olemme lautakunnassa linjanneet, että Espoonkartanon laajasta suunnittelualueesta voidaan viedä eteenpäin kehä III:n viereisiä alueita, eli Mynttilää, Espoonkartanoa ja Finnsinmäkeä.

Kokousasiat

– Blominmäen osayleiskaava, yleiskaavaehdotuksen asettaminen nähtäville (pöydälle 1.2.2012)

Tämä on pöydätty jo kahdesti, nyt lienee päätösten aika. Luontoselvitys ja ympäristöviranomaisten lausunnot ovat niin selviä, että minusta lautakunnan pitäisi palauttaa kaava uudelleen valmisteltavaksi siten, että asuntorakentaminen poistetaan kehä III:n eteläpuolelta ja vihersillan toteutus edellytetään (nyt on joko yli- tai alikulku).

Minusta on silkkaa hölmöyttä lähteä testaamaan ekologisen viheryhteyden riittävyyttä oikeudessa. Uuden puhdistamon toteutusaikataulua ei tällä kannata riskeerata. Ja ennen kaikkea: Viheryhteys Keskuspuiston ja Nuuksion välillä on liian arvokas heikennettäväksi.


– Tapiolan urheilupuisto, ehdotus kaupunginhallitukselle (pöydälle 14.2.2012)

Tämä jäi viime kokouksessa pöydälle, koska kriittistä palautetta on tullut paljon. Kaava on ollut pitkään vireillä. Vuonna 2007 nähtävillä ollutta versiota muutti olennaisesti kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen suunnitteluvaraus jalkapallostadionille. Asukkaat vastustavat tiukasti kaavan pysäköintiratkaisua, jossa pysäköinti on keskitetty pohjoisosan 6-kerroksisiin pysäköintilaitoksiin.

Ymmärrän hyvin asukkaiden huolen. Alueen liikenneongelmat ovat jo nyt asukkaiden riesana, eikä pysäköinninvalvojia näy sakottamassa asuntokaduille pysäköiviä. Tähän on pakko todeta, että pysäköinninvalvojien määrä on Espoossa alimitoitettu, mutta esityksemme tilanteen parantamisesta eivät ole saaneet minkäänlaista kannatusta budjettineuvotteluissa.

Nyt mietityttää, onko kaava vielä valmis lähetettäväksi kaupunginhallitukseen. Oliko sittenkään viisasta rajata kaava-alueesta pois Koivumankkaantien varsi, vai olisiko pitänyt osoittaa pysäköintilaitokset sinne. Ja onko tässä nyt keskitetty liikaa urheilurakentamista yhteen paikkaan?


– Lommila, ehdotus kaupunginhallitukselle

Kaavaa on parannettu nähtävilläolon aikana, mutta perusongelma säilyy: Kaava sallii hypermarketit ja Lommilan vetureina toimivat Citymarket ja Prisma. En voi tällaisena hyväksyä. Tässä kuvaus edellisestä kaavakäsittelystä. Ja tässä tilannekatsaus marraskuulta.


– Espoon keskus, Kirstinharju, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Tavoitteena on mahdollistaa uuden kappelin ja asukaspuiston rakentaminen uudelle paikalle leikkipuiston kupeeseen Kirstintien varrelle kaupungin maalle. Yhteishankkeella haetaan hyötyä mm. tilojen yhteiskäytön sekä talotekniikan osalta. Suvelan kappeli ja asukaspuisto on tarkoitus toteuttaa Espoon seurakuntien ympäristöohjelman mukaisena ekotehokkuuskohteena. Oikein kannatatettava hanke!

– Niipperi, Juvanmalmin teollisuusalue, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Muutetaan Juvan teollisuuskadun varressa oleva puistoalue teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Listatekstissä ei kerrota syytä, mutta kyseessä lienee perusteltu yritystoiminnan laajennus. Vaikuttaa olevan ok.