Vaikken ollut itse läsnä kokouksessa, dokumentoin tähän lyhyesti lautakunnan päätökset:

– Blominmäen osayleiskaava, yleiskaavaehdotuksen asettaminen nähtäville (pöydälle 1.2.2012)

Tein pohjatyötä muutosesityksen muotoilemiseksi ja asian vei maaliin varajäseneni Rainer Lahti. Tässä luvan kanssa siteeraus hänen raportistaan:

”Kokouksen tärkein aihe oli Blominmäen osayleiskaavan asettaminen nähtäville. Kaavassa kulminoituu kolme suurta seudullista kysymystä eli uuden korkeatasoisen jäteveden kalliopuhdistamon toteuttaminen, seudullisesti merkittävän ekologisen viheryhteyden turvaaminen ja Espoo-Salo radan mahdollistaminen. Puhdistamoratkaisussa valtuusto pääsi yli 2 vuotta sitten eteenpäin päättämällä, että kaavoituksen yhteydessä turvataan Pohjois-Espoon ja Keskuspuiston välinen toimiva ekologinen viheryhteys ja kevyen liikenteen väyläverkosto.

Kaavaluonnokseen oli tehty nähtävilläolon jälkeen jonkin verran parannuksia, mutta ei riittävästi. Jotta voisimme varmistaa puhdistamon toteutuksen aikataulun, oli välttämätöntä saada vielä tässä vaiheessa lisää parannuksia.

Kaavaa ei lopulta palautettu, vaan päätimme suoralta kädeltä muutoksista. Levensimme ekologista viheryhteyttä noin 400 metristä 600 metrin tuntumaan sekä hyväksyimme Kehä III:n päälle kaksi viherkantta, jotka eivät ole ohjeellisia. Tien eteläpuolisesta asuntoalueesta muutettiin runsas puolet viheralueeksi, jolla saatiin edellä mainittu noin 200 metrin levennys aikaan.

Kaupunginhallitus asettaa yleiskaavan vielä nähtäville, joten saamme ely-keskukselta ja luonnonsuojelujärjestöilta uudet lausunnot, joiden avulla voimme tarvittaessa vielä parantaa lopullista kaavaa.”

Tämä oli tärkeä osavoitto luonnonsuojelulle!

– Tapiolan urheilupuisto, ehdotus kaupunginhallitukselle (pöydälle 14.2.2012)

Tässä asukkaiden laajasti esittämä huoli parkkitalojen sijainnista johti lautakunnassa äänestykseen niiden sijainnista. Äänin 8-4 kaava hyväksyttiin. Vihreiden Rainer Lahti äänesti pysäköintitalojen siirtämisen puolesta ja niin olisin itsekin tehnyt.


– Lommila, ehdotus kaupunginhallitukselle

Tämä jäi pöydälle, eli tulee päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.

– Espoon keskus, Kirstinharju, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Esityksen mukaan.

– Niipperi, Juvanmalmin teollisuusalue, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Esityksen mukaan.

– Kaupunkisuunnittelulautakunnan seminaarimatka Tanskaan ja Ruotsiin

Kööpenhaminassa järjestetään 22.3. – 23.3.2012 The 5th European Summit of Regions and Cities -tapahtuma teemalla “The European urban fabric in the 21st century”. Lautakunnasta matkalle osallistuvat pj. Markku Markkulan lisäksi allekirjoittanut sekä Teemu Lahtinen, Fredrik Lindberg, Kimmo Oila ja Heikki Seppä.