Pääsiäinen meni mökillä ja metsässä, siksi kirjoitan huomisen lautakunnan asioista vasta nyt. Onneksi listakin on lyhyt ja pääosin asiat ovat pöydälle jääneitä.

Linkki lautakunnan esityslistaan.

Info-asiat:

– Etelä-Espoon varikkoselvitys

Varikkoselvitys liittyy Finnoon alueen maankäytön muutoksiin.

– Koivu-Mankkaa, Orion/Oriolan alueen uusien vaihtoehtojen esittely

Lautakunta on edellyttänyt erilaisia suunnitelmia, toivottavasti valmistelu on edennyt niin, että päästään suunnittelussa eteenpäin.

Lista-asiat:

Otaniemi, Otaranta ja Servinniemi, asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet (pöydälle 28.3.2012)

Pj. Markkula on asian käsittelyssä jäävi, joten johdan tältä osin puhetta. Viime kokouksessa kävimme asiasta evästyskeskustelun, jonka perusteella nousi esiin seuraavia näkemyksiä alueen kaavoituksen lähtökohdiksi:

– luodaan edellytykset kohtaamiselle ja rajojen ylittämiselle mahdollistamalla houkuttelevat kohtaamispaikat, uudenlaiset tilaratkaisut ja tyyliltään poikkeavat rakennukset

– luodaan alueelle historiallista kerrostuneisuutta etsimällä tyyliltään poikkeavia rakennusvaihtoehtoja, erityisesti tavoitellaan laadultaan merkittävää puurakentamista

– Asuntorakentamista ei laajenneta Servinniemen ranta-alueille, vaan tarvittavat paikat asuntorakentamiselle etsitään muualta Otaniemen alueelta.

– Servinniemen rantametsät ja rantaraitti säilytetään mahdollisimman luonnontilaisena alueen vetovoimatekijänä. Niemenkärkeen mahdollistetaan kevytrakenteinen nuotiopaikka.

– korostetaan alueen merellisyyttä tutkimalla mahdollisuutta sijoittaa Otarantaan julkinen uimaranta/uimapaikka, ravintolapalveluita venesataman yhteyteen

Nostan keskusteluun vielä yhden huolen koskien meren täyttöä Otarannassa: Laajalahden yhteydet mereen ovat teiden ja siltojen myötä kovin kapeat. Tärkein yhteys on Lehtisaaren ja Otaniemen välinen kapea salmi. Täytöt eivät saa estää veden virtaamaa, jotta vesi pääsee vaihtumaan. Tämä asettaa erityisen haasteen myös sillan kupeeseen Otaniemen puolelle rakentamiselle (ei tämän kaava-alueen asia).

Tämänkin asian takia näen varsinaisen Natura-selvityksen olennaiseksi. Naturaselvityksen tarvearviossa ei vesien virtaamisasiaan oteta juuri kantaa.

– Kalajärvenkallio, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi (pöydälle 28.3.2012)

Asukkaat ovat olleet todella aktiivisia aina Hesaria myöten. Lautakunta on kutsuttu paikan päälle la 14.4., joten esitän asiaa vielä kerran pöydälle.

– Suurpelto I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Tavoitteena on mahdollistaa uusi joukkoliikennekadun linjaus sekä kasvattaa YO-1 –korttelin rakennusoikeus vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. YO-1 –korttelin rakennusoikeus kasvaa 5000 k-m2.

Kaavamuutos mahdollistaa Opinmäen koulukeskuksen arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuksen toteuttamisen.

Katualueen laajentamisella mahdollistetaan joukkoliikenneyhteys Suurpelto V:n alueelle. Joukkoliikenneyhteyden merkitseminen asemakaavan muutokseen parantaa Suurpellon saavutettavuutta.

Tämä vaikuttaisi olevan ok.