Tänään saadaan pitkälle prosessille päätös, kun valtuusto hyväksyy Espoon lausunnon kuntarakenneuudistuksesta. Alla pitämäni ryhmäpuhe, jossa nostin esiin asiat, joita Vihreät edellyttivät sisällytettäväksi lausuntoon.

Nyt kun tämä prosessi on valmis, voidaan taas keskittyä muihin tärkeisiin asioihin.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Vihreiden ryhmä on vaikuttanut aktiivisesti Espoon lausunnon työstämiseen. Olemme antaneet kirjallisia muutosehdotuksia kaikissa kolmessa käsittelyvaiheessa, ja lausunto on parantunut niiden ansiosta joka kierroksella.

Viimeisin, eli kuntauudistustyöryhmän yksimielisesti hyväksymä versio on sellainen, johon myös Vihreiden ryhmä voi yhtyä.

*   *   *

Nostan esiin kolme asiaa, joita pidämme keskeisinä Helsingin seudun hallintorakenteen uudistamisen seuraavissa vaiheissa:

Ensiksi:  Espoon kannattaa aktiivisesti tavoitella suorilla vaaleilla valittavaa seutuvaltuustoa

Espoo esittää metropoliratkaisun valmistelun käynnistämistä välittömästi erillisellä selvityksellä.

Työryhmän tehtäväksi esitetään, että se valmistelee päätöksenteon pohjaksi vaihtoehdot, miten metropolin yhteinen ja demokraattisesti valittu päätöksentekoelin muodostetaan ja mitä tehtäviä sille annetaan.

Pidämme päätöksenteon läpinäkyvyyden, avoimuuden ja demokratian kannalta olennaisena, että myös seudullisen tason päätöksentekijät valitaan suorilla vaaleilla.

Olennaista jatkon kannalta on, että kaikki osapuolet sitoutuvat seudun hallintorakenteen muutoksiin, kun vaihtoehdot ovat selvillä. Nolla-vaihtoehto ei tässä tilanteessa tule kysymykseen.

Toiseksi: Metropolialueen rakenneuudistuksessa on tarkasteltava tehtävien ja työnjaon lisäksi myös resursseja

Kun Helsingin seudun hallintomallia uudistetaan, on pöydälle nostettava myös kysymys rahasta. Seudun molemmat päätöksentekotasot tarvitsevat sekä budjettivaltaa että asioita valmistelevaa henkilökuntaa.

Selvityksessä on siis löydettävä malli, miten verotulot seudulla kerätään ja jaetaan, ja millaista henkilökuntaa tehtävien hoito kullakin tasolla edellyttää. Henkilöstökysymykset on tietysti ratkaistava avoimesti ja hyvässä yhteistyössä nykyisen henkilöstön kanssa.

Kolmanneksi kiinnitämme huomiota metropolialueen kokoon

Lausunnossa metropolialueesta käytetään useita määritelmiä. Puhutaan neljän kunnan pääkaupunkiseudusta, 14 kunnan Helsingin seudusta ja OECD:n esittämästä alueesta, joka ulottuisi peräti Lohjalle, Hämeenlinnaan, Lahteen ja Porvooseen.

Vihreät pitävät tärkeänä, että selvityksen fokus pysyy pääkaupunkiseudulla ja Helsingin seudulla. Pidämme 14 kunnan määrää ennemminkin maksimina kuin miniminä.

Hyvät valtuutetut,

Metropoliselvityksen lisäksi haluamme edelleen korostaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä on päätettävä kuntarakenneuudistuksen yhteydessä.

Samoin korostamme sitä, että kuntalain uudistuksessa on edustuksellisen demokratian lisäksi luotava edellytykset asukkaiden suorille vaikuttamiskeinoille.

Aidon vuorovaikutuksen synnyttäminen vaatii resursseja. Tässä asiassa meillä riittää tekemistä Espoossa kuntarakenneuudistuksesta riippumatta. Tähän työhön onkin jo tartuttu ja Vihreiden ryhmä tulee osallistumaan siihen aktiivisesti.