Tiedote 11.7.2012

Helsingin Sanomien ( 11.7) mukaan rikospoliisi kaipaa julkisen sektorin työnantajilta, kuten Espoolta, tiukempaa linjaa harmaan talouden torjuntaan.  Samaa ovat espoolaispäättäjät vaatineet siitä asti, kun siivouspalveluita myyvän yrityksen laiton toiminta tuli julkisuuteen reilu vuosi sitten.

– Olemme pettyneitä, että Espoo ei vieläkään ole onnistunut kitkemään harmaata taloutta ostopalveluistaan, sanovat  valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Elo ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Sirpa Hertell. Elo ja Hertell vaativat nyt tuomion saaneen palveluyrityksen sopimuksen irtisanomista välittömästi.

Moninaisten palveluiden ostajana kaupungin tulee asettaa niin tiukat kilpailutuskriteerit, että työntekijöiden oikeuksia ei päästä polkemaan tai veroja kiertämään. Keinoja harmaan talouden torjuntaan kyllä löytyy ja ainakin Espoon käytännöissä on vielä parantamisen varaa. Tiina Elon aloitteesta Espoolle laadittiin harmaan talouden torjunnan periaatteet, joiden mukaan mm. pääkaupunkiseudun yhteistyötä harmaan talouden torjunnassa tiivistetään. Pelkästään tiedonvaihtoa tehostamalla vilpillisin keinoin markkinoilla toimiva yritys ei pääsisi tarjoamaan palveluitaan yhdellekään seudun kaupungille. – Tehdään Helsingin
seudusta harmaasta taloudesta vapaa vyöhyke, jossa kaikki kaupungit toimivat samoilla reiluilla periaatteilla, ehdottavat Elo ja Hertell.

Espoossa siivoustyöstä teetetään tällä hetkellä noin kolmasosa ulkopuolisilla yrityksillä. On välttämätöntä, että valvonta ulotetaan aina koko alihankintaketjuun asti ja valvontaan varataan riittävät
henkilöresurssit.

– Espoon on vaadittava harmaassa taloudessa nollatoleranssia ja nopeaa puuttumista väärinkäytöksiin, edellyttää Tiina Elo. – Kuntien ja kaupunkien vastuu ei rajoitu pelkästään kaupungin omiin ostopalveluihin vaan toimet harmaan talouden torjuntaan pitää ulottaa myös lukuisiin kaupunkikonserniin kuuluviin liikelaitoksiin ja yhtiöihin, vaatii konsernijaoston puheenjohtaja Sirpa Hertell.

Espoon menestys perustuu tiukkaan talouskuriin ja hyvään yhteistyöhön yrityselämän kanssa. Menestystä ei kuitenkaan saa maksattaa polkemalla työntekijöiden oikeuksia tai väheksymällä harmaan talouden torjunnan
tärkeyttä koko yhteiskunnan kannalta.

Lisätietoja:

Tiina Elo
045- 2617447
tiina.elo@vihreat.fi
kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän pj. (vihr.)

Sirpa Hertell
050- 56 66818
sirpa.hertell@vihreat.fi
kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen vpj., konsernijaoston pj.
(vihr.)

linkit aiheeseen:
Espoon Vihreät: Nollatoleranssi harmaalle taloudelle

Valtuustoaloite konkreettisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä harmaan
talouden torjumiseksi