Politiikan arki on alkanut myös lautakuntatyön osalta. Tänään oli seminaari ja syksyn ensimmäinen kokous on ensi keskiviikkona. Lista on kevyt, eikä asioihin ole juuri kommentteja.

Infossa kuulemme Korsbackan asukkaiden tavoitteita kyläalueen kehittämiseksi ja saamme tilannekatsauksen Raide-Jokerin haasteellisten kohteiden tilanteesta Tapiolassa. Lisäksi esitellään kh:n hyväksymää MAL 2012-2015 aiesopimusta.

Esityslista ei näköjään ole vielä netissä, mutta tässä asiat:

– Kurttila, Taltrinkinmäki, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Tavoitteena on luoda paikalliset erityispiirteet sekä luonto- ja kulttuuriarvot huomioiden nykyistä tiiviimpi, yhtenäisempi ja laadukas pientalovaltainen asuinalue. On ollut nähtävillä osana Kallvik I:n asemakaavan valmisteluaineistoa. Vain muutama muistutus on jätetty. On puolestani ok.

– Lintuvaara, Lintukorpi IIA, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Tavoitteena on muuttaa rakentamaton, kaupungin tarpeisiin varattuna ollut yleisten rakennusten tontti erillispientalojen korttelialueeksi.
Listalla ei kerrota, miksi y-tontti on käynyt tarpeettomaksi. Kysyn sitä, muuten on puolestani ok.

– Leppävaara, leppävaaran keskus pohjoinen I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Tavoitteena mahdollistaa huvilarakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen asuin-, palvelu- tai toimistorakennukseksi. Entisen kehä I:n linjauksen varressa oleva punainen puuhuvila muutetaan takaisin asumiskäyttöön. Huvila suojellaan suojelumerkinnällä. Hyvä, että saadaan tyhjillään oleva talo asutuksi.

– Kaupunkisuunnittelulautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2011 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista

Ei kaupsua koskevia huomautuksia.