Jo toistamiseen on kaupunkisuunnittelulautakunnassa melkoisen kevyt lista. Infossakin vain muutama asia.

Infoasiat:

– Pakankylän kartano

Vireillä on kaavamuutos, jolla kehitetään kartanokylpylä Kaisankodin toimintaedellytyksiä ja suojellaan kultuurihistoriallisesti arvoikkaita rakennuksia ja maisemaa suojellaan. Kuullaan valmistelun tilanne.

– Espoon hulevesiohjelma

Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman 27.8.2012 ohjeellisena noudatettavaksi määrärahojen ja resurssien puitteissa. Lautakunnalle ohjelma tuodaan tiedoksi. Vihreille ja erityisesti ympäristölautakunnan pj. Tiina Pursulalle kuulu iso kiitos siitä, että hän sitkeästi väänsi ohjelman hyväksymisen kaupunginhallitukseen. On tärkeää, että sen toteuttamiseen on nyt sitouduttu myös johdon tasolla.


– Maankäyttöospimukset

Viime lautakunnassa käytiin yleiskeskustelua siitä, miksi maankäyttösopimusten solmiminen kestää Espoossa niin kauan. Se hidastaa kaavoitusta, koska ne kaavat, jotka edellyttävät sopimusta, tulevat kaupunginhallitukseen vasta sopimusten synnyttyä.

Lista-asiat:

Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Leppävaara, Vallikallio I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Tavoitteena on muuttaa olemassa oleva toimistorakennus hotelliksi. Rakennusoikeutta lisätään 150 km2 vastaamaan olemassa olevan rakennuksen laajuutta.

– Perusmäki, Niipperinpelto, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Tavoitteena on sallia ajoyhteys lähivirkistysalueelle muutaman tontin kohdalta. Hakijoina ko. tonttien vuokralaiset ja kiinteistöjen omistajat. Muutosalueen omistaa Espoon kaupunki.

Tästä lähialueen asukkaat ovat jättäneet useita muistutuksia. Suunnittelualue on kaavassa lähivirkistysalue, eikä sinne ymmärrettävästi haluta autoja. Perusteluna muutokseen on se, että tonteille saadaan esteettömät liittymät. Pyydän vielä tarkempaa selvitystä.

– Lakisto, Takkulanlaita, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Tavoitteena on mahdollistaa olemassa olevan varastotoiminnan säilyminen alueella sekä pienimuotoinen lisärakentaminen.

Yritys on toiminut poikkeusluvin, mutta kaupunkisuunnittelupäällikkö on hylännyt viimeisimmän luvan. Jos varastohallien tarve on jatkuvaa, on tilapäiset hallit korvattava pysyvillä varastorakennuksilla.

Ely-keskus pitää lausunnossaan ongelmallisena liittymää Vihdintielle ja edellyttää sen tutkimista, voisiko liittymän tehdä Lakistontien kautta. Vastineessa todetaan, että liittymäjärjestelyjä voidaan tutkia Vihdintien alueen kaavoittamisen yhteydessä.

– Espoon keskus, Espoontori, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Tarkoituksena on muuttaa voimassa olevan kaavan mukainen rakennusala ja vastaavasti rakennusoikeus vastaamaan hakijoiden sopiman määräalan luovutuksen mukaista uutta omistusrajaa. Muutos koskee ainoastaan nykyisen rakennusoikeuden uudelleen järjestelyä. Hyvä että Espoontorin laajennus etenee!

– Espoon keskus, Suvela I-II, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Tavoitteena on muuttaa osa Sokinmäen päässä sijaitsevasta puistoalueesta katualueeksi, jolloin tontille liittyminen saadaan kaavan mukaiseksi. Rakennusoikeus ei muutu. Puistoalue on kaupungin omistuksessa. Asemakaavan muutos toteaa vallitsevan tilanteen. 152 m2 puistoaluetta muuttuu katualueeksi, eli isosta muutoksesta ei ole kyse.

– Päätöksiä ja kirjelmiä

Merkitään tiedoksi seuraavat:

Histan osayleiskaavan kaatuminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa
Asia on loppuun käsitelty ja yleiskaavoituksen uudelleen käynnistyminen edellyttää kaupunginhallituksen päätöstä. Tällä asialla ei nyt todellakaan ole kiire, mutta se saattaa tietysti nousta agendalle vaalien jälkeen.

Hulevesiohjelma
Nyt vaan vahditaan, että tätä myös noudatetaan.

Kaupunkisuunnittelupäällikön nimitys
Torsti Hokkanen, mikä tulikin jo aiemmin todettua.