Tänään julkistettiin Finnoonsataman ideakilpailun tulokset. Palkintolautakunta kävi töitä läpi SAFA-tuomareiden ja virkamiesjäsenten huolellisen valmistelun pohjalta. Työskentely oli rakentavaa ja mielenkiintoista.

Kilpailuun saapui 62 ehdotusta. Kotimaisten ehdotusten lisäksi ehdotuksia tuli mm. Espanjasta, Kreikasta, Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta.

Kilpailussa annettiin alueen asukasmäärätavoitteeksi 1500-6000 asukasta, haarukka oli siis varsin väljä. Alue on todella haasteellinen monine rajoituksineen (voimalaitos, suojeltava lintukosteikko, venesatama ja veneiden talvisäilytys, pilaantuneet maat) ja se näkyi kilpailutöiden kirjossa. Yksikään työ ei noussut ylitse muiden ja tuomaristo päätyi yksimielisesti valitsemaan kolme palkittavaa suunnitelmaa.

Finnoonsataman rakentamiselle on asetettu kunnianhimoiset kestävän kehityksen vaatimukset. Alueesta rakennetaan kävely- ja pyöräilypainotteinen kaupunginosa, joka on tärkeä osa Espoon Rantaraittia. Koko Finnoosta suunnitellaan energiatehokasta ja hiilineutraalia kaupunginosaa.

Alueelle haetaan mereistä imagoa, julkista tilaa ja palveluita. Alueeesta halutaan avoin, kiinnostava ja elävä uusi kaupunginosa kaikille espoolaisille, ei vain siellä asuville. Oman haasteensa tuo venesataman ja asumisen kytkeminen yhteen.

Korostan, että kyseessä oli ideakilpailu. Tarkoitus oli siis etsiä ideoita alueen toteutukseen. Tuomaristo oli yksimielinen siitä, ettei mikään palkituista töistä ole toteuttamiskelpoinen sellaisenaan.

Palkintolautakunta päätti yksimielisesti jakaa samanarvoiset palkinnot ehdotuksille:

”Fin-Fin Situation”

Ehdotuksen vahvuus on satama-alueen kytkeytyminen metrokeskukseen kanavan kautta sekä palveluiden keskittäminen kanavan suulle. Maantäytöt ovat tässä palkituista töistä maltillisimmat.

”Lights”

Ehdotuksen hieno oivallus on Finnoonsataman ilta-auringon suuntaan avautuva lahti rantabulevardeineen. Tämä ajatus viehättää suuresti, vaikka rakennustehokkuus meren päälle tässä on täysin ylimitoitettu.

”Canal Grande”

Ehdotus rakentuu nimensä mukaisesti alueen halki kulkevan kanavan ympärille. Tarkoitus olisi, että kanava olisi vesibussilla kuljettavissa. Tässä suunnitelmassa myös joukkoliikenne oli parhaiten ratkaistu hyvin saavutettavalla rengaslinjalla.

*   *   *

Korostin joka vaiheessa, että suunnittelun yhtenä keskeisenä lähtökohtana on oltava lintukosteikon luonnonsuojelullisten arvojen turvaaminen. Tämä näkyy myös palkintolautakunnan jatkosuosituksissa.

Jatkotyössä maankäyttösuunnitelman teknistaloudellista edullisuutta kehitetään siten, että rakennuskustannuksia kasvattavat maansiirtotyöt minimoidaan ja optimoidaan suhteessa maankäytön tehokkuuteen. Huojennuksekseni tuomariston yhteinen näkemys oli, että laajat merentäytöt ja raskas rakentaminen täytöille eivät ole tavoiteltavia. Toivottavasti tämä linja pitää jatkossakin. Veneiden tilaa vievän talvisäilytyksen ratkaisemiseksi aloitetaan selvitystyö muun suunnittelun rinnalla.

On hyvä, että hankkeesta on päätetty tehdä erillinen ympäristövaikutusten arviointi ennen lopullisen asemakaavan ja Finnoonsataman yleissuunnitelman laadintaa. YVA-prosessi on jo käynnistetty, ja siinä arvioidaan kilpailun pohjalta jalostettua vaihtoehtoa. YVA-prosessi kestää noin vuoden, ja sen jälkeen ollaan viisaampia siitä, missä muodossa alueen kehittämistä voidaan jatkaa.

On aivan olennaista vahtia, että YVA tehdään riittävän perusteellisesti. Tätä hanketta ei pidä viedä eteenpäin hätiköiden. Jos lintukosteikon säilymistä ei turvata, on erittäin suuri riski että kaava kaatuu oikeudessa. Edellinen Finnoonsataman kaava kaatui korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ja niin kävi myös Histan kaavan kanssa. Espoossa kannattaa nyt ottaa näistä prosesseista opiksi.

Näillä reunaehdoin uskon, että kilpailun voittajatyöt antavat hyvän pohjan Finnoonsataman kehittämiselle. Ja uskon, että maltillisella rakentamiselle rantaan voidaan toteuttaa viihtyisä kaikille avoin merikaupunginosa, joka huomioi myös luonnon ja veneilijöiden tarpeet.

Lisää tietoa kilpailusta ja palkituista töistä löytyy kaupungin sivuilta.