Julkaistu Länsiväylässa 20.10.2012

Valtuusto päätti 15.10. äänin 35-22 (7 tyhjää) perustaa palveluliiketoimen toimialalle kaksi uutta liikelaitosta talous- ja henkilöstöpalveluita varten. Päätöstä edelsi pitkä ja perusteellinen keskustelu, jossa kritiikkiä kuultiin niin oikealta kuin vasemmaltakin. Äänestyksessä Kokoomusryhmä oli kuitenkin yksimielisesti liikelaitosten puolesta.

Vihreät esittivät asian palauttamista uudelleenvalmisteltavaksi. Mielestämme ennen uusien liikelaitosten perustamista olisi liikelaitosmalli pitänyt saada toimimaan nykyisten liikelaitosten osalta. Nyt malli näyttäytyy lähinnä byrokratian lisääntymisenä ja suurina budjetoinnin ongelmina muilla toimialoilla.

Palveluiden sisäinen laskutus on lisännyt toiminnan jäykkyyttä ja byrokratiaa. Palveluiden tilaamiseen tarvitaan jos jonkinlaista tikettiä. Sisäisen laskutuksen pyörittäminen puolestaan vaatii henkilöresursseja, joiden kustannukset vyörytetään palveluiden hintoihin.

Kun päätös uusien liikelaitosten perustamisesta nyt on tehty, on entistäkin tärkeämpää saada liikelaitokset toimimaan niin, että budjetointi on riittävää ja läpinäkyvää koko kaupungin organisaatiossa. Esimerkiksi sisäisten vuokrien nousu ei saa olla keino säästää opetuksen laadusta.

Jotta voisimme vakuuttua liikelaitosten järkevyydestä, tarvitsemme vertailevat laskelmat siitä, tuleeko sisäisten palveluiden tuottaminen edullisemmaksi liikelaitosten kautta vai ilman niitä. Kaupungin palveluiden liikelaitostaminen ei saa olla itsetarkoitus.

Palveluliiketoimen toiminta ei tällä hetkellä ole avointa ja läpinäkyvää. Ihmettelemme, miksei esimerkiksi perustettavien liikelaitosten tuloslaskelmia ja taseita löytynyt esityslistan liitteenä.

Palveluliiketoimen poliittista ohjausta on vahvistettava. On tärkeää, että johtokunnan painoarvoa vahvistetaan lisäämällä valtuutettujen määrää. Myös kaupunginhallituksen on otettava vahvempi rooli liikelaitosten ohjaamisessa.

Espoo ei ole yritys, vaikka siltä välillä tuntuu. Myös palveluliiketoimen on keskityttävä palvelemaan kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Liikelaitokset ovat osa Espoon omaa toimintaa ja niin pitää olla jatkossakin. Liikelaitostaminen ei saa olla askel toimintojen yhtiöittämiseen, kuten esimerkiksi Turussa näyttää käyvän.

Tiina Elo
Valtuustoryhmän pj. (vihr.)

Marjo Matikka
Valtuustoryhmän varapj. (vihr.)