Valtuusto päätti tänään palauttaa Lommilan kaavan lautakunnan yksimielisen päätöksen mukaisesti (päivittäistavarakaupan määrä rajataan 4000 k-m2:een). Päätös osoitti, että lautakunnan perusteellisella työllä on merkitystä!

Alla tämän vuoden viimeisen kokouksen esityslista. Isoimpana asiana toistamiseen pöydätty Niittykumpu. Infon aikakin käytetään Niittykummun työstämiseen.

Lista-asiat:

– Niittykummun keskus, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville (pöydälle 14.11.2012 ja 28.11.2012)

Viime kokouksessa käytiin läpi kaavan kipukohtia ja etsittiin niihin ratkaisuja.

Esiin on noussut mahdollisuus siirtää rakennusmassoja vanhan ostarin kohdalle suunnitelluista 9-kerroksisista pistetaloista lähemmäs metroasemaa lisäämällä tornien määrää yhdestä kolmeen tai neljään. Itse en ole kovin innostunut tästä ratkaisusta. Yksi torni toimii maamerkkinä, useampi hallitsee kaupunkikuvaa liikaa.

On kuitenkin syytä vielä tutkia eri massoitteluvaihtoehtoja ja rakentamisen määrää. Voisiko uudisrakennuksia vielä vähän madaltaa nykyisen asutuksen lähellä, jolloin avaruuden tuntu ja näkymät säilyisivät paremmin.

On hyvä vielä kerran tutkia myös pysäköintiratkaisut. Nyt kustannuksia on karsittu tuomalla pysäköintitalot osittain maan pinnalle. Ymmärrän kyllä, että jos rakennusoikeutta halutaan vähentää, se tarkoittaa ettei rahaa riitä kalliisiin pysäköintiratkaisuihin.

Nyt on tärkeää saada Niittykummun kaava nähtäville, jotta suunnittelu pysyy metron etenemisen tahdissa. Valmistelijat ovat toivottavasti tuottaneet viime kokouksen keskustelun pohjalta erilaisia ratkaisuja päätöksenteon pohjaksi.

Keväällä saanemme joka tapauksessa valtuustoon päätettäväksi, rakennetaanko Niittykumpuun metroasema nyt vai ei. Minusta se kannattaa rakentaa.

– Viherlaakso eteläinen, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kuusikerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen olemassa olevan, kaksikerroksisen asuin- ja liikerakennuksen tilalle kortteliin 61024, sekä autopaikkojen lisärakentaminen korttelin 61023 tontilla 1 liittämällä osa katualuetta tonttiin.

Tämä oli lautakunnassa jo kerran. Kyse on perustellusta tiivistämisestä ja puolestani kaava on valmis laitettavaksi uudelleen nähtäville. Asukkaat ovat valittaneet kohtuuttomasta rakennusoikeudesta. Tästä kyselen.

– Sammalvuorenrinne, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Espoonlahden paloaseman rakentaminen Sammalvuoren vesitornin viereen, huoltoaseman laajennus ja Nöykkiönkadun liittymän liikennejärjestelyt.

Tämä osa Sammalvuorta on yleiskaavassa taajamatoimintojen aluetta, eli viheralueelle ei mennä. Paloasema on alueelle perusteltu, mutta ABC:n yhteyteen tulevaa päivittäistavarakauppaa (400 k-m2) en ihan purematta niele. Mieluummin näkisin elinvoimaiset lähikaupat läheisillä asuinalueilla kuin autoiluun perustuvan myymälän huoltoaseman kupeessa.

– Vallikallio I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa olemassa oleva toimistorakennus hotelliksi.

Tämä oli jo kerran lautakunnassa ja meni yksimielisesti nähtäville. Ympäristökeskus on muutokseen tyytyväinen. Paikka on niin lähellä Mestaritunnelin suuta, ettei siihen voi tehdä asuntoja. Hyvää on, että tyhjillään olevan toimistorakennuksen elinkaarta saadaan näin jatkettua.  Lähialueen asukkaat ja viereinen hotelli vastustavat. Minusta on ok.

– Rakennuskiellon jatkaminen rakennuskieltoalueella 81, Kolmperä
– Rakennuskiellon jatkaminen Niittykummussa rakennuskieltoalueella 112

Nämä alueet odottavat asemakaavoitusta.