Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (taja) kokoontuu ensimmäisen kerran ensi maanantaina klo 9. Puheenjohtajan ominaisuudessa olen yrittänyt ottaa toimintakenttää haltuun, mutta vielä riittää paljon perehdyttävää. Onneksi jaostossa on jäsenenä toinen vihreä, Saara Hyrkkö.

Tämä on siis uusi jaosto, jonka toiminta on vasta muotoutumassa. Tila-asiat on haluttu tällä ratkaisulla nostaa kaupunginhallituksen ohjaukseen. Iso kokonaisuus kasvavassa kaupungissa, jossa suuri määrä tiloja odottaa peruskorjausta. Kaupungin kiinteistökannan arvo on noin. 1,44 mrd e.

Jaoston tehtävänä on tilojen hallinnan lisäksi mm.:
– päättää palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista toimintaperiaatteista siten, että ne edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä
– päättää asuntopoliittisista asioista kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaan

Asuntopolitiikan valmistelu valtuustolle on yksi tämän vuoden isoja asioita. Haluamme panostaa erityisesti edullisten asuntojen ja opiskelija-asuntojen tuotannon lisäämiseen. Palveluiden järjestämistä ja toteutusta koskevat periaatteet on myös tärkeä kokonaisuus ihmisten arjen sujuvuuden ja toimivan kaupunkirakenteen kannalta.

Lista-asiat (esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä):

– Tila- ja asuntojaoston tehtävät ja tehtäväalueen periaatteet

Kehittämisjohtaja Olli Isotalo selostaa jaoston keskeiset tehtävät, teknisen toimen johtaja Olavi Louko asunto- ja tila-asioiden hoitamisen periaatteet sekä toimitusjohtaja Carl Slätis esittelee Tilakeskuksen.

– Vuosikorjaus- ja perusparannusmäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuonna 2013

Tilakeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa on vuodelle 2013 varattu kaupungin toimitilojen vuosikorjauksiin 16,8 milj. euroa (10,87 milj. euroa v. 2012) ja perusparannuksiin 9,0 milj. euroa (7,0 milj. euroa v. 2012).

Vuosiohjelman pääpaino on toimitilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä parantavilla töillä. Osa määrärahoista on jätetty kohdistamatta kesken talousarviovuotta ilmeneviin ennakoimattomiin käyttötarpeisiin.

Kysymys kuuluu, onko tämä panostus riittävä, paljonko kiireellisiä korjauksia on jonossa? Tilakeskuksen johtokunta on esittänyt vuosikorjausmäärärahoihin 5 milj. e tasokorotusta ja lisäksi 10 vuoden suunnitelman tekemistä korjausvelan kattamiseksi. Tämä esitys ei kuitenkaan menestynyt viime syksyn budjettineuvotteluissa. Korjausvelkaa on nyt yli 170 milj. e ja velka kasvaa edelleen. Toinen haaste on tilakeskuksen pienet henkilöstöresurssit.

– Tilakeskus-liikelaitoksen ennakkotilinpäätös vuodelta 2012

Toteutuneet tuotot vuonna 2012 ovat 186,6 milj. euroa, kulut 184,3 milj. euroa ja tulos 2,3 milj. euroa ylijäämäinen.


– Tilakeskus-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Tämä on hieman tarkennettuna valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.

– Tilakeskus-liikelaitoksen vuoden 2013 talousarvion muuttaminen investointien osalta (Kh-Kv-asia)

Viime vuodelta jatkuvia hankkeita vajaan 17 me edestä.

– Viranhaltijoiden päätökset

Listalta löytyy Tilakeskus -liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöspöytäkirja: Träskändan kartanon ja Karhusaaren huvilan käyttötarkoituksen muutossuunnitelmat. Tämän vuoden budjettiin saimme tekstilisäyksen ”Träskändan kartanon saaminen kumppanuustoimintana käyttöön valtuustosopimuksen mukaisesti.” Tästä kyselen tarkemmin.