Eilinen kaupunginhallituksen kokous meni pääosin ennakkokaavailujen mukaan. Esityslista kommentteineen löytyy täältä. Alla vain ne päätökset, joihin tuli muutoksia.

– Lausunto luonnoksesta kuntarakennelaiksi (Kv-asia)

Kritiikkiimme aikataulun kireydestä vastattiin, että asiaa on käsitelty joulukuussa kuntauudistustyöryhmässä, 7.1. neuvottelutoimikunnassa, ja lisäksi sitä on esitelty valtuuston perehdytyksessä. Kh:n käsittelyn jälkeen on ryhmillä vielä mahdollisuus vaikuttaa ja neuvottelutoimikunnassa viilataan lopullinen muoto.

Vihreille on tärkeää, että lausunnolla ei suljeta pois vahvaa metropolihallintoa, jolla on vaaleilla valittu valtuusto ja budjettivaltaa. Näihin asioihin otetaan tarkemmin kantaa metropliselvityksen valmistuttua.

Sote-kohta keskustelutti eniten. Halusimme, että lausunnossa näkyy pääkaupunkiseudun kuntien välinen yhteistyö sote-palveluissa sekä se, että linjaukset sote-alueesta tehdään vasta selvitysten valmistuttua.

Esittelijä otti muutokset nimiinsä ja sote-kohta kirjattiin tähän muotoon:

”SOTE-uudistuksen tavoitteena on parempi integraatio perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Hallitusohjelmassa todetaan, että laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden varmistamiseksi ja rahoituksen turvaamiseksi tulee muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen kykeneviä väestöpohjaltaan riittävän suuria kuntia tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalueita. Espoo on tässä tarkoituksessa vahva peruskunta. Olisi hyvä selvittää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutus osana kunta- ja palvelurakenneselvitystä.  Espoo tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta Kauniaisten Kirkkonummen ja Vihdin kanssa.
SOTE – alueen ja HUS:n toimintoja ja rakenteita tulee muuttaa nykyisestä ilman, että hyvin toimivia elementtejä muutetaan. Erityisiä kehittämistarpeita kohdistuu ikäihmisten hoidon ja kuntoutukseen.

Espoo haluaa varata mahdollisuuden antaa lausunto valtionosuus- ja SOTE- järjestelmän uudistamisesta.”

– Espoon edustajan nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään toimikaudeksi 2013-2014

Espoon kolmelle paikalle nimettiin Ari Konttas, Tiina Elo ja Markku Sistonen. Perussuomalaiset saavat edustajan Vantaalta.

– Paikkajakotoimikunnan asettaminen vuosille 2013-2014 (pöydälle 4.2.2013)

Päätettiin, että henkilöt valitaan asemavaltuutuksen perusteella (kullakin puolueella omat käytännöt). Näin kierrettiin tasa-arvolain noudattamisvelvoite. Paikkoja jakavat jatkossa:

Sanna Lauslahti (Kok.), vara Taina Vilo (Kok.)
Inka Hopsu (Vihr.), vara Hanna Kalanne (Vihr.)
Markku Sistonen (SDP), vara Jukka VIlske (SDP)
Kurt Byman (PerusS&Sit.), vara Timo Soini (PerusS&Sit.)
Stig Kankkonen (SFP), vara Matilda Hemnell (SFP)
Yrjö Rossi (Kesk.), vara Johanna Tikanmäki (Kesk.)
Kari Uotila (Vas.), vara Kalevi Kivistö (Vas.)
Antero Laukkanen (KD), vara Pertti Järvenpää (KD)

– Blominmäen osayleiskaavan hyväksyminen, alue 620 000 (Kv-asia)

Tein lisäysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: ”Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että rakentamisen edellyttämässä jatkovalmistelussa varmistetaan vihersiltojen samanaikainen toteuttaminen ja ekologisen yhteyden riittävyys valtuuston 12.10.2009 päätöksen mukaisesti.”

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Kysyin sivistystoimen lautakuntien neuvottelutoimikunnan roolista. Se on perustettu kaupunginhallituksen kehotuksesta. Neuvottelukunta käsittelee lautakuntien yhteisiä isoja asioita ja lautakuntarajat ylittäviä kysymyksiä. Päätösvaltaa tällä konklaavilla ei ole, sivistystoimen johtaja Sampo Suihko valmistelee asiakirjat.

Mielestäni tämä on hyvä uudistus, kunhan pidetään huoli, että päätökset tehdään lautakunnissa laajemmalla porukalla. Ehdotin, että jos kokemukset ovat hyvät, voisi samanlaisen yhteistyöelimen perustaa myös tekniselle toimialalle.