Tässä raporttia eilisestä kaupunginhallituksen kokouksesta. Asiat menivät esityksen mukaan, mutta tärkeitä keskusteluja käytiin. Ja kokouksen jälkeen keskusteltiin pari tuntia Espoo-tarinan aihiosta sekä strategialuonnoksesta. Työ jatkuu valtuustoryhmien lausunnoilla ja strategiaseminaarissa 13.5.

Alla vain mielenkiintoisimmat keskustelut, lista avattuna löytyy täältä:


– Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset vuonna 2013

Jyrki Myllärniemi mainitsi kokouksessa, että kolme perheohjaajan virkaa oli alunperin hänen esityksensä perhe- ja sosiaalipalveluiden jaostossa, jota hän johti. Hienoa, että asia eteni lautakunnan kautta talousarvioon ja virat voidaan nyt täyttää. Tämä on juuri sitä tärkeää työtä, jolla helpotetaan perheiden arkea ja ennaltaehkäistään vakavampia ongelmia.


– Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle, toimintavuosi 2012

Päätettiin, että ensi vuonna kutsutaan asiamies itse kaupunginhallitukseen esittelemään selvitys. Nyt tyydyttiin toimialajohtaja Juha Metson esittelyyn. Juha referoi lyhyesti. Parin vuoden välein asiamiehet kaupunginhallitukseen kuultaviksi. Käytiin myös keskustelua siitä, miten selvitykset vaikuttavat. Niistä käydään perusteellinen keskustelu lautakunnassa ja lautakunnan jäsenet voivat nostaa huomioita esiin budjettikäsittelyssä. Selvitykset ovat tärkeä osa sosiaali- ja terveystoimen palautejärjestelmää.

Keskustelussa nousi esiin kalliin tilapäismajoituksen käyttö asunnottomuuden kitkemiseksi. Tällä hetkellä tilapäismajoituksessa on Forenomin kautta Etelä-Espoossa 23 ja pohjoisessa 102 henkilöä. Espoon asuntojen kanssa on käydään jatkuvasti neuvotteluja, että asuntoja järjestyisi tarpeeksi sitä kautta.


– Espoon kaupungin vammaisasiamiehen toiminta vuodelta 2012

Tässä sama huomio kuin edellisessä, ensi vuonna kutsutaan vammaisasiamies kokoukseen. Kokouksessa nostettiin esiin positiivinen huomio, että palvelusuunnitelmien laatiminen on nopeutunut. Tärkeä tavoite on myös, että vammaispalveluissa päästään hallintokulttuurista välittävään palvelukulttuuriin.


– Tapiolan keskus, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 210418 sekä sopimus LähiTapiola-ryhmän kanssa (Osittain Kv-asia)

Olimme erittäin yksimielisiä siitä, että kaavaa ja rakentamista on vietävä määrätietoisesti eteenpäin.


– Määräalan ostaminen Vanhakartanon kylän tilasta Nedre-Röös II

Tämän maakaupan jälkeen pitkään prosessissa ollut kaava voidaan vihdoin tuoda kaupunginhallitukseen ja valtuustoon hyväksyttäväksi.

Selvitin vielä kaavan suhdetta yleiskaavan. Kaava-alueen pohjoispuolella kaatui Antinmäen kaava yleiskaavan vastaisena.

Gobbackan kaava on tarkoitus tuoda osissa hyväksyttäväksi, jotta kaava kestäisi oikeudessa. Pois jätetään ne alueet, jotka ovat yleiskaavassa maa- ja metsätalousalueilla. Pohjois-Espoossa haasteena on, että oikeuden kanta yleiskaavan mukaisuuden arvioinnissa on muuttunut vuosien varrella prosessien kestäessä. Tältä osin useita Pohjois-Espoon kaavoja joudutaan arvioimaan uudelleen.

Käytiin myös hyvää keskustelua kaupungin maapolitiikasta yleensä.