Tässä raporttia maanantaisesta kokouksesta. Esityslista selostuksineen löytyy täältä.

Kahden jaoston yhteiskokous osoittautui hyväksi tavaksi linjata asiaa, joka liittyy molempien jaostojen toimialaan. Esittely ja keskustelu käytiin yhdessä ja sen jälkeen molemmat jaostot tekivät oman kokouksensa viralliset päätökset.

Molemmissa jaostoissa vallitsi pääosin yhteisymmärrys päätösesityksistä. Virastojen keskittämistä Espoon keskukseen pidettiin hyvänä, samoin sitä, että kaupungintalon kohtalo ratkaistaan pikaisesti. Virastotalo I puretaan jo tänä kesänä, ja moni oli huolissaan siitä, että tilalle tulee parkkipaikka. Sen sijaan haluttiin jotain aluetta elävöittävää.

Kaupungintalosta todettiin, että talon kohtalo ratkaistaan asemakaavaprosessissa, mutta linjaus haetaan jo kaavavaiheessa valtuustoryhmistä. Talo päätettiin säilyttää pääosin hallinnollisessa käytössä tai vaihtoehtoisesti rakentaa sen tilalle uusi talo vastaavaan käyttöön. Päätös mahdollistaa myös yleisöpalvelujen sijoittamisen kaupungintaloon. Lähinnä on tarkoitus avata päätöksentekoa ja mahdollistaa asukkaiden kokoontuminen ja hyvä vuorovaikutus.

Nyt selvitetään kaavoituksen pohjaksi kaupungintalon arvottamista, peruskorjauskustannuksia sekä tehdään hallinnollisten toimitilojen tilankäyttövisio. Asemakaavan muutosehdotus on tulossa lautakuntaan syksyllä 2013. Valmistelu on nyt uskoakseni realistisella pohjalla, ja saamme riittävät tiedot päätöksenteon pohjaksi.

Nostimme esiin sen, että asemalta olisi avattava näkymä kirkon suuntaan. Asia ratkaistaan käytännössä kaavoituksen yhteydessä. Samoin kaupungintalon tai sen seuraajan eteen tulevan tapahtumatorin elävöittämistä pidettiin tärkeänä.

Tästä päästäänkin vihreään kädenjälkeen: Saimme neuvoteltua lisäykset keskustaa elävöittävistä palveluista:

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti:
Alueen elävöittämiseen pyritään kehittämällä monipuolisia kulttuuri-, liikunta-, asukas- ja harrastepalveluja.

Tila- ja asuntojaosto päätti:
Espoon keskukselle tehdään tilankäyttövisio, jonka tavoitteena on pyrkiä tukemaan sitä, että kaupunkikeskusta elävöittämään syntyy alueen identiteettiä vahvistavia kulttuuri-, liikunta-, asukas- ja harrastepalveluja kaupunkikeskuksen vahvuudet huomioiden.

Esittelijä kannatti muutoksia ja otti ne nimiinsä. Vihreiden jäsenistössä on monia, jotka ovat tehneet hartiavoimin töitä, että Espoon keskukseenkin saataisiin kulttuuripalveluita. Ilman kulttuuria ei synny elävää kaupunkia. Nyt saimme tämän kirjattua suunnittelun lähtökohdaksi.

Espoon keskuksessa on tällä hetkellä noin 1600 kaupungin hallinnon työpaikkaa. Tavoite on pitää määrä suunnilleen samana. Tiloja on tarkoitus uudistaa, jotta tarjoaisivat nykyaikaisen työympäristön. Tarkoitus on myös tehostaa tilankäyttöä keskittämällä työtilat seitsemään pisteeseen ja vähentämällä neliöitä/työntekijä.

Valmistelu vaikutti kaiken kaikkiaan hyvältä ja perusteelliselta. Nyt tuntuu, että asioita saadaan Espoon keskuksessa vihdoin eteenpäin.

Ennen jaostojen yhteiskokousta elinkeino- ja kilpailukykyjaosto piti oman kokouksen, jossa listalla oli mm. alueen varaaminen Rastaalasta oululaiselle yritykselle siirtolapuutarha-alueen rakentamiseen. Jaosto palautti asian uudelleenvalmisteltavaksi siten, että kaikki kiinnostuneet voivat esittää näkemyksiä alueen toteuttamisesta. Yksi relevantti taho on Espoon siirtolapuutarhayhdistys, joka on tehnyt jo pitkään töitä siirtolapuutarha-alueiden saamiseksi Espooseen.

Espoo korostaa kumppanuutta yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. On erikoista, että prosessissa on sivuutettu yhdistys (yhdistykselle ei ole suunnitteluvarausmahdollisuudesta edes kerrottu), joka on aktiivisesti viestinyt kaupungille haluavansa toteuttaa Espooseen siirtolapuutarhan ns. perinteisellä mallilla, eli siten että osallistujat pääsisivät mukaan omavastuuhinnalla. Yritysvetoisesti toteutettuna mökkien hinnat ovat noin puolet kalliimpia. Avoimuutta haluamme tähänkin prosessiin.

Kaiken kaikkiaan maanantai oli hyvä kokouspäivä.