Eilen oli varsinainen kokouspäivä: yli puolivuorokautta ja kuusi kokousta, joista yhdessä toimin puheenjohtajana.

Tässä kaupunginhallituksen kokouksesta ne asiat, joihin tuli muutoksia. Esityslista kommentein löytyy täältä.

– Nuorisovaltuustovaalien järjestäminen vuonna 2013

Tämä kohta käsiteltiin ensin, kun nuvan edustajat olivat kuultavana kokouksen aluksi. Erityisesti keskustelua herätti ikärajan nostaminen 13-20 v. kun se nyt on 13-18 v. Nuvan edustajat perustelivat ikärajan nostoa sillä, että kokeneet jäsenet voisivat jatkaa pidempään. 13- ja 20-vuotiaiden ikäeroa ei pidetty liian suurena.

Kaupunginhallituksen nuoret jäsenet mm. meidän Saara Hyrkkö, esittivät ikärajan pitämistä 18 vuodessa. Perusteluna, että täysi-ikäisyys on ainoa jollain tavalla perusteltu raja. 18-vuotiaat saavat äänestää ja asettua ehdoille kuntavaaleissa, joten vaikuttamismahdollisuuksia on toisaalla. Samoin hyvä perustelu on se, että yli 18-vuotiaat siirtyvät opiskelemaan ja työelämään, jolloin elämässä alkaa uusi vaihe. Kun ikäraja pidetään 18 vuodessa varmistetaan, että alaikäisten ääni kuuluu.

Äänin 9-5, 1 poissa kaupunginhallitus päätti pitää ikäraja 13-18 vuodessa.

– Tapiolan urheilupuistoon toteutettavan harjoitusjäähallin lainan sopimusehtojen muutos (Kv-asia)

Esityslistaa tarkennettiin siltä osin, että korkomarginaali nousi 0,5 → 1,25% eli on edelleen alhainen. Kaupungin takauksella on siis merkitystä.

– Maa-alueen vuokraaminen ja vuokra-alueella olevien rakennusten myyminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:lle sekä kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen yhtiön lainalle yhtiön lainalle (osittain Kv-asia)

Tämä asia jätettiin vielä pöydälle lisäselvityksiä varten. Kahden viikon lisäaika ei hanketta viivytä, sillä asia ehtii toukokuun valtuustoon. Pidämme edelleen hyvänä periaatetta, että vanhoille rakennuksille löytyy järkevää käyttöä ja tilat saadaan kuntoon mahdollisimman pienellä kaupungin panoksella. Toisaalta näin toimittaessa tilojen pitäisi olla jollain tavalla avoimia myös kuntalaisille. Kun kyseessä on yksityinen osakeyhtiö, haluamme vielä selvitellä hankkeen taustoja.

– Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sijoitussuunnitelma 2013

Saimme perusteellisen selostuksen kaupungin sijoitustoiminnan perusteista. Tarkennuksena eettiseen sijoittamiseen: Enää ei puhuta eettisestä sijoittamisesta vaan vastuullisesta sijoittamisesta. Kaupunki on siis luopunut tavoitteesta sijoittaa 3% puhtaan eettisesti. Sen sijaan tarkoitus on sijoittaa pelkästään YK:n vastuullisten periaatteiden mukaan. Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että mitään ei suljeta pois, mutta jos havaitaan ongelmia, siihen pyritään puuttumaan.

– Vuoden 2013 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat muutokset

Kyselin HUS:n 7 me alibudjetoinnista. Vastaus oli, että kaupunki budjetoi niukemmin, jotta  HUS:n kanssa voidaan käydä aktiivisesti keskustelua siedettävä menokehitys. HUS:n menojen kasvu on ollut maltillista, mutta silti kaupunki vaatii tiukempaa taloudenpitoa. Kyllä tämä minusta on alibudjetointia, vaikkei sitä sillä nimellä haluta kutsua.

Kuukausiraporttia esitettiin merkittäväksi tiedoksi, mutta demarit tekivät yllättäen esityksen, että vanhuspalveluita ei sopeuteta 0,5 me, kuten raportissa esitettiin. Tämä siis jotta pysyttäisiin valtuuston esittämässä budjetissa. Perusturvajohtajan mukaan sopeutus ei vaikuta asiakaspalveluun.

Olimme pohjan kannalla, koska demareiden esitys meni mielestämme operatiivisen johtamisen puolelle. Erityisesti harmitti, että esitys tehtiin vasta kokouksessa, vaikka yhteisesti sovittu käytäntö on, että esitykset tehdään viimeistään aamun neuvotteluissa.

Esitys kaatui äänin 10-4, yksi tyhjä. Demarit eivät olleet budjettisovussa ja muistuttavat siitä nyt kaikissa mahdollisissa paikoissa. Ja perussuomalaiset peesaavat.