Tässä raporttia eilisestä tila- ja asuntojaostosta. Esityslista kommentein löytyy täältä.

– Matinkylän palvelutori, hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

Esityksen mukaan.

– Korkotukilainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Esityksen mukaan.

– Tilakeskus-liikelaitoksen sisäisten toimitilavuokrien laskennan päivitys (Kh-asia)

Iso asia, joka jätettiin perehtymistä varten pöydälle. Tähän asti on menty tasavuokralla, nyt kohdistetaan rakennuskohtaisesti. Kun vuokrat perustuvat todellisiin kuluihin, voidaan paremmin myös vertailla erilaisia vaihtoehtoja. Uusi systeemi kannustaa tehokkaaseen tilankäyttöön sekä veden ja energian säästöön.


– Espoon Asunnot Oy:n uusien asuntojen rakennuttamistilanne

Kuulimme toimitusjohtaja Seppo Kallion esityksen Espoon asuntojen tilanteesta.

Espoon asuntojen alkanut asuntotuotanto viime valtuustokaudella (tavoite 300):
2009 412
2010 249
2011 243
2012 229

Vertailuksi: Viime vuonna Espoossa käynnistyi 430 omakotitalon rakentaminen, luku on aivan omaa luokkaansa pääkaupunkiseudulla.

Ongelma on, että tälle vuodelle on tiedossa Espoon asunnoilla on tiedossa hankkeita vain 198 asunnon tuotantoa vastaavasti. Tavoitteeseen ei siis tulla pääsemään. Ja ensi vuoden kohteista moneen liittyy kaavoituksillisia epävarmuuksia. Ei siis hyvältä näytä. Espoon asunnoilla on edellytykset lisätä tuotantoa, eli pullonkaula on sopivien tonttien puute.

Päätimme yksimielisesti, että Espoon Asunnot Oy:lle tehdään seuraavaksi viideksi vuodeksi tontinvaraussuunnitelma, joka mahdollistaa asetettujen asuntotuotantotavoitteiden saavuttamisen. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan jaostolle säännöllisesti.

Elokuussa pidämme yhteiskokouksen Espoon asunnot oy:n hallituksen kanssa asuntomessuvierailun yhteydessä.

– Viranhaltijoiden päätökset

Esityksen mukaan.

– Tila- ja asuntojaoston työohjelma vuodelle 2013

Jätettiin pöydälle. Jaoston jäsenet voivat tehdä muutosehdotuksia, joiden pohjalta täydennetään päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.

– Tapiolan koulun väistötilojen tilanne

Tilakeskuksen toimitusjohtaja Carl Slätis selosti tilannetta. Ongelmiin on reagoitu monin tavoin ja erilaisiin kunnostustoimiin on käytetty rahaa 0,56 me. Tapiolan koulun remontti kestää vielä kolme vuotta, joten jokin ratkaisu tilanteeseen on löydettävä. Henkilökunta toivoo kannanottoa tilanteeseen 7.5. mennessä.

Vaihtoehdot ovat:

1. Jatketaan Miestentiellä
2. Siirtyminen Espoonlahteen (vanha Mårtensbron skola)
3. Siirtyminen muuhun väistötilaan

Päätimme kehottaa valmistelemaan seuraavaan kokoukseen vaihtoehdot Tapiolan koulun väistötilojen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi kehotimme valmistelemaan kaupunkitasoiset väistötilaperiaatteet, jotta vastaavien ongelmien ilmetessä olisi yhtenäiset käytännöt siitä, millä periaattein väistötilaratkaisuja tehdään.

Taas oli listalla isoja asioita, joista saimme aikaan hyvää keskustelua ja tärkeitä valmistelukehotuksia. Suuria ovat haasteet niin asuntotuotannossa kuin tilojen kunnossapidossa.