Tässä raporttia kaupunginhallituksen tämän iltaisesta kokouksesta. Muut kuin tässä mainitut menivät esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä. Suurin vääntö käytiin metropolilausunnosta.

-lausunnon antaminen metropolialueen esiselvityksestä (kv-asia)

Tästä neuvoteltiin sunnuntai-iltana Gumbölen kartanossa. Ryhmämme oli jo kahdesti lausunut lausuntoluonnoksesta, joka olikin jo huomattavasti parantuntut. Neuvotteluissa vihreillä oli täysi edustus: lisäkseni valtuustoryhmän vpj. Kirsi Louhelainen ja valtuuston vpj. Sirpa Hertell.

Toimme esiin ryhmässä yhdessä pohditut kannat: metropolihallinto on seudulla ensisijainen, kuntaliitoksia ei tarvita (erityisesti selvitys Vihdin kanssa on ongelmallinen) sekä kolmea pääpointtia vahvan metropolin ehdoista: sillä pitää olla vaaleilla valittu valtuusto, vahva rahoitus ja toiminnan pitää perustua lakiin.

Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä ja uusi pohja luvattiin maanantai-aamuksi kaupunginhallituksen neuvotteluihin. Samalla sovittiin, että lopulliset viilaukset siirretään valtuustoryhmille ja kuntauudistustyöryhmälle (joka koostuu ryhmien puheenjohtajista).

Saimme lausuntoesitykseen metropolihallinnon merkitystä nostettua. Lausunnossa todetaan mm.: ”Metropolialue tarvitsee demokraattisesti valitun ja ketterän hallinnon, joka parantaa asukkaiden elämänlaatua ja kilpailukykyä. Metropoliratkaisun ja sen hallinnon on vahvistettava seudun asukkaiden hyvinvointia ja osallistumista. Laissa tulee määritellä tehtävät ja hallinto tulee järjestää sen mukaisesti.”

Edelleen esityksessä todetaan: ”Metropolihallinnon rahoitustapa vaatii lisäselvitystä. Alueen kunnille ja mahdolliselle metropolihallinnolle sen tehtävistä riippuen on turvattava tehtäviin nähden riittävä rahoitus. Valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa tulee huomioida metropolialueen ja kasvukuntien erityistarpeita. Verotulontasaus pitää järjestää kansallisesti valtionosuusjärjestelmän kautta.”

Kokouksessa yllätti, että Rkp:n Gestrin halusi jo tässä vaiheessa esittää, etteivät hyväksy kuntarakenneselvitystä Kirkkonummen ja Vihdin kanssa. Vaikka meilläkin olisi vielä lausunnossa viilaustarpeita, jätimme esitykset valtuustoryhmän tehtäväksi, kun päätökseen lisättiin 2-kohta:

1. Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto antaa valtiovarainministeriölle seuraavan lausunnon metropolialueen esiselvityksestä

2. kaupunginhallitus lähettää esityksen kuntauudistustyöryhmän käsiteltäväksi ennen valtuuston kokousta

Tuolla lisäyksellä kaikki hyväksyivät sen, että ryhmistä saattaa tulla vielä muutoksia. Muut pidättäytyivät siis tässä vaiheessa tekemästä esityksiä, ja Gestrinin esitys raukesi kannattamattomana.

Oikeaoppinen tapa olisi ollut jättää lausunto pöydälle ryhmien käsittelyä varten, mutta siihen ei nyt ollut aikaa, kun lausunto pitää hyväksyä 20.5. valtuustossa. Neuvottelut siis jatkuvat.

– Gumbölen kartanon alueella sijaitsevan maa-alueen vuokraaminen ja vuokra-alueella olevien rakennusten myyminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:lle sekä kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen yhtiön lainalle (osittain Kv-asia) (pöydälle 22.4.2013)

Sopimukseen tuli muutama täsmennys. Alueen avoimuutta korostamaan kirjattiin, että alue on osa Gumbölen virkistysaluetta, jonne kaupungilla on oikeus sijoittaa jalankulku- ja pyöräilyreittejä osoittavia kylttejä ja muita alueen virkistyskäyttöä palvelevia opasteita.

Lisäksi täsmennettiin, että kaupungin takaamaa lainaa on käytettävä ensisijassa tallirakennusten kunnostamiseen.

Näillä lisäyksillä hyväksyttiin yksimielisesti.

– Valtuustoaloite Espoon terveydenhoitopalvelujen saatavuuden ja laadun parantamisesta (Kv-asia)

Vastaukseen olisi toivottu tarkempaa selvitystä valtuuston pyytämästä toimenpideohjelmasta terveyskeskusjonojen lyhentämiseksi. Nyt lautakunta on antanut valmistelukehotuksen. Toimialajohtaja tarkensi kokouksessa, että lautakunnalle valmistellaan esitys terveysasematoiminnan järjestämisestä lokakuun loppuun mennessä.

Tällä tarkennuksella hyväksyttiin vastaus. Puhetta valtuustossa riittää varmasti.

– Matinkylä, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Saunalahti, Vanttila, Kurttila, asemakaavan hyväksyminen, Matinkylä – Saunalahti metrotunneli, alue 940100 (Kv-asia)

Toimialajohtaja Louko muutti esitystään siten, että kaavasta rajattiin pois väli Kivenlahti-Saunalahti. Ja vielä varmuuden vuoksi todettiin, että 11.6.2012 hyväksytty Länsimetron jatkeen hankesuunnitelma koskee vain osuutta Matinkylä – Kivenlahti.

Näin ei tule valtion suuntaan epäselvyyttä, että metron jatkoa suunnitellaan tällä hetkellä Kivenlahteen. Samalla sinetöityi varikon paikaksi Sammalvuori.

Kokouksen jälkeen oli vielä iltakoulu sivistystoimen organisaatiouudistuksista. Virkamiestyöryhmät saivat esityksensä valmiiksi 30.4. ja olin pyytänyt, että kaupunginhallitukselle esitellään tulokset mahdollisimman pian.

Paketti oli valtavan suuri kerralla omaksuttavaksi, mutta esitys antoi siitä jonkinlaisen yleiskuvan. Pääosin suunnitelmat näyttävät hyviltä, mutta huolta herättää suunnitelma nuorisotoimen ja liikuntatoimen yhdistämisestä. Vihreissä nähdään, että nuorisopalvelut ovat paljon muutakin kuin liikuntaa, vaikka se tärkeää onkin. Jos yksiköt yhdistetään, on erityisen tärkeää, että johtoon valitaan uuden kokonaisuuden laajasti hahmottava johto. Samoin aikuiskoulutuksen siirtäminen Omnian alaisuuteen olisi merkittävä muutos. Synergiahyötyjä on varmasti saavutettavissa, mutta onko Omnia oikea paikka työväenopiston palveluille?

Organisaatiouudistuksen lähtökohtana on ollut asiakaslähtöisyys ja toisaalta mahdollisuus uudistuksiin, kun kolme tulosyksikönjohtajan vakanssia on sijaisten hoidossa. Virkamiestyöryhmät ovat tehneet perusteellista työtä, nyt on luottamushenkilöiden vuoro arvioida uudistusten tarkoituksenmukaisuutta. Pääosin tämä työ tapahtuu lautakunnissa.