Tässä raportti kevätkauden viimeisestä kaupunginhallitusta. Kokousta leimasivat talouden madonluvut sekä keskustelu teknisen toimen johtajan saamasta lahjusrikkomustuomiosta. Alla vain kohdat, joista syntyi keskustelua tai päätettiin esityksestä poikkeavasti. Esityslista avattuna löytyy täältä.
– Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti

Rahoitusjohtaja esitteli synkeää taloustilannetta. Edelleenkään ei uskalleta vetää johtopäätöksiä koko vuodesta. Parempi näkemys on elokuussa, kun tiedossa on heinäkuun lopun tilanne.

Edellisiin vuosiin verrattuna kulukehitys on maltillista, vaikka kaupunki kasvaa. Ongelma se, että verotulopuoli ei kasva lainkaan. Valtuuston on löydettävä ratkaisut, millä keinoin tulevina vuosina saadaan talous tasapainoon.

Investointien osalta on ollut yleistä, että merkittävä osa investointimäärärahoista siirtyy säännönmukaisesti seuraavalle vuodelle. Syitä tähän on mm. korkea investointitaso, kaavoituksen hitaus ja suunnitelmien muuttuminen kesken prosessin.


– Vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman kehysohje

Kaupunginhallitus hyväksyi kehysohjeen esityksen mukaan. Niukkuutta on jaossa ja kaikki keinot pidetään mukana. Valmistelua jatketaan siten, että kaupunginhallitus hyväksyy kehyksen 26.8. ja valtuusto 9.9.

Valtiontalouden kehitysnäkymät vaikuttavat Espooseenkin. BKT:n kasvun ennustetaan jäävän ensi vuonna miinukselle ja työttömyysasteen nousevan merkittävästi. Espoossa väestön kasvu on vakiintunut noin 4000 asukkaaseen vuodessa. Vieraskielisten määrä kasvaa vahvasti, väestön vanheneminen kiihtyy ja lapsi-ikäluokat pysyvät edelleen suurina.

Vuoden 2014 vuosikatteen ennustetaan jäävän 75,5 me (pitäisi olla 180 me). Nyt esitetty kehysvalmistelu on kompromissi. Toimialojen esityksistä on supistettu 45 me. Silti talousnäkökulmasta rahaa menee liikaa.

Valmistelussa on pyritty painottamaan sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen tarpeita, mutta koska rahaa on vähän, on sitä vähän myös painotuksiin. Jos taloustilanne ei parane, joudutaan myös investointiohjelmaa karsimaan.

Ei siis hyvältä näytä, ja olemme vaikeiden priorisointien edessä. Nostimme keskustelussa esiin veroprosentin noston, eikä sitä suoranaisesti vastustettu, tosin eipä sille hurrattukaan. Tähän palaamme elokuussa, kun nähdään, miten tilanne kehittyy.


– Palveluliiketoimen hankintapalvelujen virkoja ja toimia koskevat muutokset

Kokouksessa saatiin vastaus, että ruokapalveluista siirtyvät vakanssit ovat olleet täyttämättä ja esitys vakanssien siirrosta on tullut ruokapalveluilta itseltään. Asia siis siltä osin ok.

Hankinnoilla tulee olemaan yhä suurempi strateginen merkitys, siksi hankintatoimen osaamisen vahvistaminen on perusteltua.

– Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelman 2013-2022 sekä vesihuollon toiminta-alueen hyväksyminen (Kv-asia)

Päätettiin kiirehtiä yksityisten vesiosuuskuntien liittämistä HSY:n verkostoon. Suunnitelmassa esitettiin selvitystä ja jatkotoimenpiteistä päättämistä vuoden 2017 päivityksen yhteydessä. Tätä aikaistettiin siten, että jatkotoimenpiteistä ja niiden aikataulusta päätetään viimeistään 2014 aikana.

Tämä on siis Espoon tahto, kun HSY:lle, joka asiasta päättää.

– Päätökset ja kirjelmät

Helsingin hovioikeuden Tuomio 7.6.2013
Helsingin hovioikeus on tuominnut teknisen toimen johtajan lahjusrikkomuksesta 60 päiväsakkoon. Päätös ei ole lainvoimainen. Määräaika valitusluvan hakemiselle ja valituksen tekemiselle Korkeimpaan oikeuteen päättyy 6.8.2013.

Kaupungin lakimies Timo Kuismin selosti tilannetta. Hovioikeus siis tiukensi Olavi Loukon käräjäoikeudessa saamaa tuomiota siten, että tuomio tuli yhteensä yhdeksällä Lapin matkalla saadusta kestityksestä + vaimon matkoista. Lisäksi hovioikeus korotti tuomiota jakamalla kestityksen tasan osallistujamäärän mukaan.

Kaupunginhallitus kävi asiasta pitkän keskustelun ja totesi yksimielisesti käydyn keskustelun jälkeen palaavansa asiaan, kun päätös on saanut lainvoiman. Odotettavissa on, että Louko hakee valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Jos näin, saataneen tieto siitä myönnetäänkö lupa vai ei, vuoden loppuun mennessä.

Korostimme, että käsittelyä varten kaupunginhallitus tarvitsee tuolloin oikeudellisen arvion eri toimintavaihtoehdoista. Kaupunginhallituksella on velvollisuus huolehtia päätöksentekojärjestelmän uskottavuudesta sekä päätöksenteon tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Kyse ei ole Loukon henkilöstä vaan Espoon uskottavuudesta ja asukkaiden luottamuksesta.

Juuri hyväksytyn Espoo-tarinan mukaan Espoon poliittinen järjestelmä on avoin, demokraattinen ja helposti lähestyttävä. Siihen kuuluu myös päätöksenteon valmistelun avoimuus vaikeissakin asioissa.