Länsiväylä 8.6.2013

Kaupunginhallitus kehotti 3.6. kokouksessaan jatkoselvittämään vaihtoehtoa, että Raide-Jokeri kulkisi Leppävaarasta Tapiolan sijaan tai lisäksi myös Otaniemeen. Asiaa on selvitetty kolmen konsultin voimin ja tulokset ovat sen verran lupaavia, että työtä kannattaa jatkaa.

Linjaamalla Raide-Jokeri Kehä I:n vartta Otaniemeen saataisiin reitille enemmän matkustajia. Tämä linjaus palvelisi nykyisen Bussi-Jokerin tapaan Aalto-yliopiston ympärille voimakkaasti kehittyvää työpaikka- ja kampusaluetta.

Kaupunginhallitus evästi jatkotyötä siten, että alustavan yleissuunnitelman linjauksen ja ”Kehän vartta Otaniemeen” linjauksen lisäksi selvitetään myös vaihtoehtoja, joissa ratikka kulkisi
Leppävaarasta Laajalahden ja Pohjois-Tapiolan kautta Otaniemeen, mahdollisesti myös Tapiolaan haarautuen. Näin Raide-Jokeri palvelisi myös nykyistä asutusta.

Ennen kuin asia on kypsä päätettäväksi, tarvitsemme tarkempaa tietoa eri vaihtoehtojen palvelutasosta, ympäristövaikutuksista, rakentamis- ja käyttökustannuksista, maankäytön kehittämismahdollisuuksista sekä vaikutuksista Tapiola-Otaniemi-Keilaniemi-alueen kehittymiseen. Nyt kannattaa selvittää kaikki esillä olleet vaihtoehdot, jotta saamme riittävät eväät päätöksenteolle, eikä reittivaihtoehtojen osalta jää spekuloinnin varaa.

Vaikka kannatan kehänvarsivaihtoehdon tarkempaa selvittämistä, olen huolissani sen myötä Laajalahden rantoihin kohdistuvista rakentamispaineista: Miten saamme Laajalahden rannat varjeltua ja Natura-alueen arvon säilytettyä, jos pikaratikka siirretään kehän laitaan. Lintuparatiisi tarvitsee suojametsänsä ja tiivistyvä Otaniemen kampusalue vehreän henkireikänsä. Jo nyt suojavyöhyke on kaventunut Maarinrannassa ja Kehä I pilkottaa pitkospuille. Yleiskaavan viheralueet on tarkoitettu myös tuleville espoolaisille!

Jatkoselvitykset on siis tehtävä realistisesti yleiskaavan ehdoilla ja asianmukaisiin Natura-arviointeihin perustuen. Jos kehänvarsiratkaisuun päädytään, Raide-Jokeri voidaan sijoittaa Kehä I:n bussikaistoille, jolloin rakentaminen pysyisi nykyisellä tiealueella eikä yleiskaavaan
tarvitsisi koskea.

Raide-Jokeri on seudullinen hanke, johon valtio on alustavasti luvannut osallistua 30% osuudella. Helsinki on jo päättänyt omalta osaltaan Raide-Jokerin hankesuunnitelmatyön käynnistämisestä. Hankesuunnittelua on mahdollista viedä eteenpäin Leppävaaran ja Itäkeskuksen välisen osuuden osalta. On tärkeää, että Espoon osuuden jatkoselvittelyt eivät viivästytä hankkeen kokonaisaikataulua. Selvitystyön on määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Pikaratikan vieminen Otaniemeen mahdollistaisi sen liittämisen Tiederatikkaan (Viikki-Otaniemi), jolloin ratikalla pääsisi myös esimerkiksi Munkkiniemeen. Toisaalta Tapiolasta pääsisi ratikan kyytiin
vain matkaamalla ensin metrolla Otaniemeen. On tärkeää, että Raide-Jokerin linjausta tarkastellaan huolella osana seudullista ja Espoon sisäistä joukkoliikenteen verkkoa, ennen kuin teemme lopullisia
päätöksiä.

Tiina Elo
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (vihr.)