Helsingin sanomat 11.6.2013

Espoossa selvitetään, pitäisikö bussin 550 tulevaisuudessa korvaavan raide-Jokerin ajaa Tapiolan sijasta Otaniemeen. Tähän asti ratikka on linjattu kulkemaan Laajalahden omakotitaloalueen kautta Tapiolaan Otaniemen ohi. Espoon kaupunginhallitus päätti selvittää myös mahdollisuuden ajaa Kehä I:n vartta Otaniemeen ja sieltä mahdollisesti Tapiolaan. Nyt onkin oikea aika selvittää reittivaihtoehdot vielä kerran, jotta hanke saadaan viimein eteenpäin.

Raide-Jokeri on seudullinen hanke, johon valtio on luvannut alustavasti osallistua 30 prosentin osuudella. Helsinki on jo päättänyt omalta osaltaan Raide-jokerin hankesuunnitelmatyön käynnistämisestä tämän vuoden aikana. Jos päätökset Espoossa venyvät, hankesuunnittelu aloitettaneen ensin vain Helsingin osalta tai Itäkeskuksesta Lepävaaraan.

Pidämme tärkeänä, että koko linja suunnitellaan kerralla. Jokeri pitää saada joko Tapiolaan tai Otaniemeen, mieluiten molempiin.

Linjaamalla raide-jokeri kulkemaan Kehä I:n vartta Otaniemeen saataisiin reitille enemmän matkustajia. Linjaus palvelisi nykyisen bussi-Jokerin tapaan Aalto-yliopiston ympärille kehittyvää työpaikka- ja kampusaluetta.

Pikaratikan vieminen Otaniemeen mahdollistaisi myös sen liittämisen Tiederatikkaan (Viikki-Otaniemi). Reitin ongelmana on, että Leppävaaran ja Otaniemen välillä kaikilla on pysäkeille pitkä matka. Ratikkaliikenne toimii parhaiten, kun pysäkit ovat keskellä asutusta. Kehä I:n varteen rakennettu Jokeri aiheuttaisikin painetta rakentaa Laajalahden Natura-alueen kupeeseen ja yleiskaavan viherlaueille. Jatkoselvitykset on tehtävä yleiskaavan ehdoilla ja Natura-arviointien perusteella.

Vanha Tapiolaan menevä reitti on suunniteltu palvelemaan Laajalahden ja Pohjois-Tapiolan asukkaita sekä yhdistämään Tapiolan ja Leppävaaran kaupunkikeskukset. Jos Leppävaaran ja Tapiolan välistä aluetta ei haluta tiivistää, alueen ohittamien voi olla aiheellista.

Eri linjausvaihtoehdoilla on hyvät ja huonot puolensa. Nyt tarvitaan tarkempaa vertailua niiden palvelutasosta, ympäristövaikutuksista sekä rakentamis- ja käyttökustannuksista. Otaniemeen kulkeva raide-Jokeri voisi tarjota erinomaista joukkoliikennettä Itä-Espooseen ja helisnkiin. Sen ei kuitenkaan tarvitse sulkea pois sitä, että ratikka kulkisi myös Tapiolaan – Otaniemen kautta.

Tiina Elo
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (vihr.), Espoo

Otso Kivekäs
HKL:n johtokunnan puheenjohtaja (vihr.), Helsinki