Länsiväylä 31.7.2013

Valtuusto hyväksyi viime töikseen ennen kesälomia Espoo-tarinan. Tavoitteena on Espoo, jonka poliittinen järjestelmä on  avoin, demokraattinen ja helposti lähestyttävä. Kaikki espoolaiset, nuorista ikäihmisiin voivat osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa kehittämiseen.

Olemme iloisia, että tällä valtuustokaudella panostetaan aktiivisesti päätöksenteon avoimuuden lisäämiseen ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen. Tähän työhön kutsumme mukaan kaikki espoolaiset.

Asukkaiden osallistumismahdollisuuksia parannetaan erityisesti Osallistuva Espoo -kehitysohjelman avulla.  Ohjelman päätavoite on kaksiosainen: Osallistuvat espoolaiset ja Suomen toimivin demokratia.

Toimiva päätöksenteko edellyttää, että asukkaat tietävät missä mistäkin asiasta päätetään, ja että heidät otetaan mukaan jo asioiden valmisteluvaiheessa. On kaikkien etu, että vaikuttaminen tapahtuu oikeaan aikaan, eikä vasta siinä vaiheessa, kun lautaunta tai valtuusto on jo sinetöimässä lopullista päätöstä.

Myös palveluiden kehittämisessä kannattaa hyödyntää käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä. Osallistumisen kynnystä on madallettava ja osallistumista helpotettava.

Yleensä meitä asukkaita kiinnostaa eniten se, mitä tapahtuu oman kodin lähiympäristössä. Tavoitteena on lisätä päätöksiin vaikuttamisen lisäksi myös palkitsevaa lähitekemistä sekä huomioida erilaisten ryhmien tarpeet ja intressit. Voisiko lähipuistoon perustaa kaupunkiviljelmän? Löytyykö asuinalueelta riittävästi kohtaamispaikkoja?

Aivan keskeistä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien kannalta on avoimuus. Kun on päässyt seuraamaan valmistelun eri vaiheita ja päätöksen muotoutumista, on helpompi hyväksyä lopputulos, vaikkei se täysin omaa näkemystä vastaisikaan. Toimivin demokratia edellyttää uudenlaisten osallistumis- ja vaikutustapojen ja kanavien kehittämistä ja käyttöönottoa sekä tiedon avaamista asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimintatapojen uudistamista sekä rohkeutta lisätä avointa vuorovaikutusta virkamiesten, päättäjien ja asukkaiden kesken. Tarvitaan tunne ja luottamus siitä, että olemme samassa veneessä, jota kannattaa keikuttamisen sijaan luotsata samaan suuntaan.

Tarvitaan myös konkreettisia kokeiluja, jotta uusia toimintatapoja voidaan testata käytännössä. Esimerkiksi osallistuvassa budjetoinnissa voidaan antaa jonkun kaupunginosan asukkaiden päättää, miten tietty summa käytetään kaupunginosan viihtyvyyden lisäämiseen.

Espoosta löytyy jo hyviä esimerkkejä asukkaiden ja yhteisöjen aktiivisuudesta: Espoo osallistuu Suomen luonnonsuojeluliiton Koulumetsät arvoonsa -hankkeeseen yhtenä pilottikaupunkina. Eri puolilla Espoota on järjestetty turvallisuuskävelyitä, joilla virkamiehet, asukkaat, päättäjät ja alueen toimijat havainnoivat yhdessä ympäristöä ja miettivät, miten paikoista voitaisiin tehdä turvallisempia ja viihtyisämpiä.

Espoon arvokkain voimavara ovat osallistuvat ja aktiiviset asukkaat. Hyödynnetään yhdessä onnistuneita kokemuksia ja varmistetaan, että osallistumalla voi vaikuttaa!

Mari Nevalainen
Osallistuva Espoo – ohjelmaryhmän varapuheenjohtaja (vihr.)

Tiina Elo
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (vihr.)