Tässä kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston maanantaisen kokouksen esityslista avattuna. Suurimpana haasteena investointiohjelma, joka oli evästyskeskustelussa kesäkuussa. Karsintaa on jouduttu tekemään, mikä ei helpota tilannetta, kun paineita olisi toiseen suuntaan. Lista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Tilakeskus-liikelaitoksen talousarvion muuttaminen investointien osalta (Kh-Kv-asia)

Kuluvan vuoden talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia:

Keski-Espoon urheilupuiston huoltorakennuksen sekä rakentamisen kustannusarvio ja hankkeelle varattu määräraha on vuoden 2013 talousarvion mukaan 2,23 milj. euroa. Alkuperäiseen kustannusarvioon ei sisältynyt kaikkia mahdollisia rakentamisen kustannuksia  (esim. massanvaihto- ja paalutustyöt). Tarkistetun kustannusarvion ja ajoitussuunnitelman perusteella alkuperäinen kustannusarvio ylittyy ja lisämäärärahan tarve on 1,2 milj. euroa siten, että lisämäärärahan tarve ajoittuu vuodelle 2014.

Nyt esitetään, että kaupunginhallitus  myöntäisi rakentamisen aloittamisen ja esittäisi lisäystä ensi vuoden investointiohjelmaan.

Kannusillanmäen kalliosuojan hyväksytty kokonaismääräraha on 2 milj. euroa. Kokonaismäärärahan arviossa teknisten peruskorjausten laajuus ja laatu eivät ole olleet riittävän hyvin selvillä. Nyt esitetään 1,5 milj. euron lisämäärärahaa.

Lisäksi esitetään 3,8 milj. euron korotuksen investointeihin osakkeisiin ja osuuksiin. Liikelaitoksen vuokrakuluihin sisältyy Kiinteistö Oy Espoon Toimitiloille ja WeeGee Oy:lle maksettavia rahoitusvastikkeita. Tilinpäätöksessä rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus kirjataan kuluista investointien osakkeisiin ja osuuksiin. Talousarviossa on varattu investointiosan osakkeisiin ja osuuksiin 3,6 milj. euroa. Tämän hetkisten tietojen perustella rahoitusvastikkeiden rahastoitavan osuuden on arvioitu olevan 7,4 milj. euroa.

Kustannusarviot kahdessa hankkeessa ovat menneet kahdessa hankkeessa huolestuttavan paljon alakanttiin. Jatkossa pitää pyrkiä siihen, että investointiohjelman kustannusarviot ovat tiukkoja mutta realistisia. Lisäksi Keski-Espoon huoltorakennuksen neliöhinta on huima: yli 5000 e/m2. Kysellään, mikä tässä maksaa.

– Tilakeskus-liikelaitoksen vastaukset liikelaitosta koskeviin vuoden 2014 raha-asia-aloitteisiin (Pöydälle 17.6.2013)

Nämä jäivät viimeksi pöydälle ja vastauksia on täsmennetty:

1
RKP valtuustoryhmän raha-asia-aloite:
Raha-asia-aloitteessa esitetään, että vuoden 2014 talousarvioon varataan 500 000 euroa Kungsgårdsskolanin uudisrakennuksen tarveselvitykselle, siten, että rakentaminen voidaan aloittaa vuonna 2015.

Vastaus: Tilakeskus-liikelaitos tuottaa uusia rakennuksia ja peruskorjaa vanhoja rakennuksia ja tiloja kaupungin eri toimialojen tarpeiden mukaan. Kaupungin eri toimialat määrittävät tarpeen rakennuksille ja tiloille. Tarveselvitykset suoritetaan pääsääntöisesti omana työnä ja selvityksille ei erikseen varata määrärahaa talousarvioon. Sivistystoimi ei ole toistaiseksi esittänyt tarvetta Kungsgårdskolanin laajennukselle, joten hanketta ei ole sisällytetty investointiohjelmaan.

2
Martti Hellström raha-asia-aloite:
Raha-asia-aloitteessa esitetään, että vuoden 2014 talousarvioon lisätään 5 milj. euron lisämääräraha koulujen sisäilmahomeongelmien vaatimiin korjaustöihin.

Vastaus: Tilakeskus-liikelaitoksen vuosikorjausmäärärahat ovat 16,8 milj. euroa ja perusparannusmäärärahat 9 milj. euro joista osa kohdistuu sisäilmahomeongelmien vaatimiin korjaustöihin. Talousarvioesityksessä vuodelle 2014 ei ole erikseen määrärahoja sisäilmahomeongelmien korjaustöihin.

3
Johanna Karimäki raha-asia-aloite:
Raha-asia-aloitteessa esitetään, että vuoden 2014 talousarvioon varataan määräraha siirtokelpoisten parakkien hankintaan homekoulujen hätäevakkotiloiksi.

Vastaus: Tilakeskus-liikelaitoksen investointimäärärahoihin varataan vuodelle 2014 siirtokelpoisten toimitilojen (parakit ym.) hankintaa varten 1,2 milj. euroa. Määrärahaa varataan myös tuleville taloussuunnitelmavuosille. Mikäli kyseinen määräraha ei riitä tarvittavien parakkien hankintaan, käytetään muiden hankkeiden mahdollisesti säästyviä määrärahoja tähän tarkoitukseen tai tarvittaessa anotaan lisämäärärahaa valtuustolta.

Vastaukset ovat nyt puolestani ok.

– Tilakeskus-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2014 – 2018 investointien osalta

Nyt on esitys kaikkine liitteineen asianmukaisesti myös julkisella puolella. Sieltä löytyy paitsi esitys investoinneiksi, myös koulujen ja päiväkotien korjausten prioriteettilistat sekä listaus väistötiloista.

Vuonna 2014 Tilakeskuksen investointiohjelmaan sisältyvät investointimenot ovat yhteensä 58,8 milj. euroa ja tulot 100 000 euroa. Rakennusinvestointien osuus on 41,5 milj. euroa, perusparantamisen 9 milj. euroa ja muiden investointien 8,2 milj. euroa. Lisäksi rakennusten vuosikorjauksiin on käyttötaloudessa varattu noin 16,8 milj. euroa.

Rakennusinvestoinnit kohdistuvat sekä uudisrakentamiseen että kiinteistökannan peruskorjaamiseen ja laajennukseen. Osakkeisiin ja osuuksiin investoidaan 7,9 milj. euroa, investoinnit ovat Tilakeskuksen maksamia rahoitusvastikkeita omistamilleen yhtiöilleen Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat ja WeeGee Oy:lle. Investointiarvio on tehty vuoden 2013 tasolla ja tarkentuu käyttötaloussuunnitelman yhteydessä. Aineettomiin hyödykkeisiin investoidaan 90 000 euroa ja koneisiin ja kalustoon 250 000 euroa.

Investointiohjelmaa on kiristetty sitten kesäkuisen käsittelyn. Seuraavat muutokset on tehty:

– Matinkylän uimahallin rakentaminen ja Espoonlahden uimahalli/laajennus ja peruskorjaus on siirretty taloussuunnitelmakauden 2014 – 2018 ulkopuolelle.

– Soukan palvelutalo ja -asunnot/laajennus on poistettu investoinneista.

– Tuomarilan koulu ja päiväkoti/laajennus ja peruskorjaus toteutetaan elinkaari 4 – hankkeena (poistettu budjettitaulukoista).

– Keskuskeittiö-hanke toteutetaan joko yhtiö- tai vuokrahankkeena (poistettu budjettitaulukoista).

– Matinkylä keskuksen päiväkoti + asukaspuisto (uudisrakennus) on siirretty rakennettavaksi vuodella eteenpäin.

– Riilahden toimintakeskus/laajennus ja peruskorjaus on siirretty rakennettavaksi vuodella eteenpäin.

– Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotilat (uudisrakennus) on siirretty rakennettavaksi vuodella eteenpäin.

– Leppävaaran koulu/Leppävaaran ja Veräjäpellon koulujen peruskorjaus on siirretty rakennettavaksi vuodella eteenpäin.

– Karhusuon koulu/koulu ja päiväkoti (lisärakennus) on siirretty rakennettavaksi vuodella eteenpäin.

– Laaksolahden uusi jäähalli on siirretty rakennettavaksi vuodella eteenpäin.

Koulujen ja päiväkotien korjaustahti vaikuttaa tarpeeseen nähden riittämättömältä. Erityisesti ihmetyttää se, että kiireellistä korjausta odottavat Tuomarilan koulu, Kirstin koulu ja Haukilahden koulu ja lukio on siirretty elinkaarihankkeiksi ilman tavoiteaikataulua. Riittävää käsitystä ei myöskään saa siitä, minkälaisia väistötilapaineita koulujen kunnostuksen lykkäys asettaa ja minkälaiset kustannukset niistä tulee.

Sen verran on vielä avoimia kysymyksiä, etten usko lopullisia päätöksiä syntyvän vielä maanantaina. Investointiohjelman työstämistä on vielä jatkettava niin virkamiesten kuin poliittisten ryhmien kesken ennen lopullista hyväksymistä. Hyvä sinänsä, että sisäilmaongelmien korjaus on kaikkien poliittisten ryhmien prioriteettilistan kärjessä.

– Viranhaltijoiden päätökset

Ei erityisempää.

– Kokouksessa kuultavat selostukset

Asuntopäällikkö Anne Savolaisen selostus valtion tukemasta vuokra-asuntokannasta Espoossa.

Tilakeskus -liikelaitoksen toimitusjohtajan selostus tilojen hankinnan ja käytön periaatteista.

Ilokseni totesin, että molempien selostusten esitykset löytyvät kaupungin esityslistan liitteinä myös julkisella puolella. Tilojen hankinnan ja käytön periaatteista pisti silmään nopealla lukemisella, että arvorakennuksia ei huomioida laisinkaan.