Tiedote 19.8.2013

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien poistaminen ja ennaltaehkäisy on yksi tärkeimmistä ratkaistavista asioista tänä syksynä Espoossa. Kyse on lasten ja henkilökunnan terveydestä.

Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostossa sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa. Maanantaina 19.8. Hanna Kiljunen (kok.) teki asiasta valtuustokysymyksen.

– Syksyn talousarvioneuvotteluissa on löydettävä rahat koulujen korjaustahdin kiirehtimiseen. Koulujen peruskorjauksia tulee tehdä kolme vuodessa. Lisäksi päiväkotien korjauksia on nopeutettava. Investoinneista päätettäessä on laitettava ensimmäiselle sijalle peruskorjattavat koulut ja päiväkodit, vaativat kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja Tiina Elo (vihr.) ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Sanna Lauslahti (kok.).

Peruskorjaus vaatii lähes aina väistötilan. Väistöt tuovat mukanaan lapsille ja henkilöstölle kouluarkea muuttavan tilanteen.

– Tavoitteena tulee olla löytää tapauskohtaisesti sellainen väistötilaratkaisu, joka kaikista vähiten hankaloittaisi kouluarkea ja olisi kustannuksiltaan asiallinen, toteaa Lauslahti.

Home- ja sisäilmaongelmat voivat tulla esille hyvin yllättäen. Kaupungille onkin syytä tehdä varautumissuunnitelma äkillisesti havaittaviin sisäilmaongelmatilanteisiin, joissa tarvitaan hätäväistöä. Tarvitaan myös nykyistä enemmän avoimuutta ja reaaliaikaista tiedottamista asukkaille.

– Huolestuneiden vanhempien on kaikissa tilanteissa saatava ajantasaista ja oikeaa tietoa lastensa koulun tai päiväkodin tilanteesta, painottavat Elo ja Lauslahti.

Olennaista myös korjausten oikea ajoitus. Tärkeintä on saada koulujen ja päiväkotien korjaukset tehtyä hallitusti ennen kuin vakavia ongelmia ilmenee.

– Lisäksi koulujen ja päiväkotien korjausprosesseja tulee tehostaa ja nopeuttaa, korostaa Elo.

Yhteinen vastuumme on huolehtia terveellisestä työympäristöstä koululaisille ja henkilökunnalle.