Tässä eilisen kaupunginhallituksen raportti niiltä osin kun päätökset erosivat pohjaesityksestä tai käytiin muuten tärkeää keskustelua. Esityslista kokonaisuudessaan avattuna löytyy täältä.


–  Vuoden 2013 Seurantaraportti I ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia)

Talousjohtaja ja kaupunginjohtaja selostivat tilannetta. 5-6 prosentin kulukasvu  on kohtuullinen kasvavassa kaupungissa. Ongelma on, ettei tulopuoli kasva samaan tahtiin (on nyt 3% luokkaa). Kyse ei siis ole siitä, että varsinaisesti tuhlattaisiin.

– Vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2014 – 2016 taloussuunnitelman kehys (Kv-asia)

Esitimme, että kehystä ei voida nyt hyväksyä sitovana, koska palikat ovat vielä levällään. Muut jakoivat näkemyksemme ja kaikki olimme yhtä mieltä siitä, että valtuustokauden talouden tasapainottamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi on nyt haettava kokonaisratkaisua, jossa kaikki keinot ovat käytössä.

Rahoitustasapainoa haetaan nyt seuraavin keinoin:
– tuottavuuden parantaminen
– tiukempi resurssiohjaus ja säästäminen
– palvelutaso (lakisääteisten palveluvelvoitteen keventäminen, ei lakisääteisten arviointi)
– käyttötulojen lisäämismahdollisuudet (maksut ja taksat korotus)
– veroperusteiden muuttaminen

Kaupunginjohtaja nosti kolme keskeistä keinoa parantaa tuottavuutta: Johtaminen, ICT ja strateginen tilojen hallinta. Näistä viimeinen osuu johtamani tila- ja asuntojaoston vastuulle. Tullemme ottamaan mallia Vantaalla tehdystä tilaohjelmasta.

Näin ollen kaupunginjohtaja muutti esitystään muotoon:

”Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevat vuosien 2014 – 2016 kehyksen tulos- ja rahoituslaskelmat sekä käyttötalouden toimialoittaiset kokonaismenot ja -tulot ohjeellisena ja siten täydennettynä, että valtuustolle valmistellaan talousarvion yhteydessä valtuustokauden mittainen alijäämätön talouden tasapainotusohjelma.”

Korostimme, että on olennaista pitää luottamushenkilöt valmistelussa tiiviisti mukana. Asiaan palataan kaupunginhallituksen iltakoulussa 30.9.

Miten rahoitustasapainoa haetaan:
– tuottavuuden parantaminen
– tiukempi resurssiohjaus ja säästäminen
– palvelutaso (lakisääteisten palveluvelvoitteen keventäminen, ei lakisääteisten…)
– käyttötulojen lisäämismahdollisuudet (maksut ja taksat korotus)
– veroperusteiden muuttaminen

– Kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen käynnistäminen

Kaupunginjohtaja otti huomioon huolemme Espoon lausunnon ja metropolilain sivuuttamisesta valmistelussa lisäämällä asiat selostustekstiin. Kirkkonummen esityksestä ohjausryhmään lisättiin kaupunginhallituksen puheenjohtajiston lisäksi valtuuston puheenjohtajat. Korostimme huolta siitä, että ryhmän poliittinen edustavuus vinoutui entisestään (olen edelleen ainoa Vihreä) ja vaadimme että kaupunginhallitus pidetään mukana valmistelussa. Esitykseen kirjattiin raportointivelvollisuus kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tarvittaessa ja vähintään kahden kuukauden välein.

Tästäkin asiasta järjestetään kaupunginhallitukselle iltakoulu. Meidän Saara Hyrkkö esitti myös, että ohjausryhmän pöytäkirjat olisivat julkisia, eikä tälle nähty estettä.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Esitimme otto-oikeuden käyttämistä konsernijaoston 19.8.2013 päätökseen koskien lausuntoa HSL:n alustavasta talaousarviosta 2014-2016. Raportoin aiemmin konsernijaoston käsittelystä.

Esityksemme kaatui niukasti äänin 8-6. Tällä kertaa Kokoomuksen tukena olivat Rkp:n Ulf Johansson ja demareiden Markku Sistonen. Sitoutumattomien Bjarne Häggman jätti jostain syystä äänestämättä.

On vakavasti harkittava, onko 9-henkinen konsernijaosto oikea paikka joukkoliikenteen  rahoituksesta päättämiseen. Keskeiset joukkoliikenteen tasoa linjaavat lausunnot olisi syytä päättää vähintään kaupunginhallituksessa, jotta taataan riittävän demokraattinen päätöksenteko.

– Teknisen keskuksen johtajan valinta

Lisäasiana valittiin teknisen toimen johtajaksi nykyinen katuinsinööri Harri Tanska. Onnea Harrille uusiin tehtäviin!

Viimeisestä niukasta tappiosta huolimatta hyvä kokous. Isoissa asioissa saimme omat näkemyksemme hyvin mukaan yhteisiin päätöksiin. Tästä on hyvä jatkaa kohti syksyn haasteita.