Maanantain kaupunginhallituksessa esityslista on melko kevyt. Lista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Saattaa olla, että keskustelua käydään myös hallituksen eilisestä metropolipäätöksestä.

Päätös tuli parahiksi, kun pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä aloitti yön yli reissunsa Tallinnaan. Olin varautunut siihen, ettei seudun keskeisistä kysymyksistä voida taaskaan keskustella avoimesti, vaan toisia kyräillään poteroista. Nyt hallituksen päätös teki metropolista totta ja täytyy sanoa, että hymy oli herkässä.

Totesimme, että nyt on pks-koordinaatioryhmälle oikeita hommia, jos meillä on halua osallistua metropoliratkaisun valmisteluun. Halua tuntui olevan, joten asiaan palataan syksyn kokouksissa. Ja kokoustaminenkin on  nyt varmasti helpompaa ja mielekkäämpää, kun tunnemme toisiamme reissun myötä paremmin.

Ja on myös ihan toinen meininki lähteä myös kuntaliitosselvitykseen Kirkkonummen, Vihdin ja Kauniaisten kanssa. Metropolihallinto on siinä otettava yhdeksi keskeiseksi lähtökohdaksi. Jos metropolille siirtyy merkittävästi kuntien tehtäviä, ei isoille kuntaliitoksille enää jää tarvetta.

Mielenkiintoinen syksy tulossa!

Kaupunginhallituksen lista-asiat:


– Uudet toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset vuonna 2013

Kaupunginhallitukselle esitetään yhteensä 32 uuden toimen perustamista. Näistä 31 on toimien perustamisia kuukausipalkkaisiksi muutettaville tuntipalkkaisille. Näistä muutoksista ei aiheudu lisäkustannuksia talousarvioon. Lisäksi perustetaan yksi uusi ohjaajan toimi sosiaali- ja terveystoimen perhe- ja sosiaalipalveluihin. Virkoja ja toimia koskevia muutoksia esitetään yhteensä 43 kappaletta. Kaikkien esitysten yhteenlaskettu kustannusvaikutus on 144 000 euroa vuodelle 2013 ja vuositasolla 459 000 euroa.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta koskien kaupunginjohtajan päätöstä säästövapaiden pitämisen ja työajan saldojen seurannan periaatteista

Kaupunginjohtajan 4.3.2013 tekemästä päätöksestä säästövapaiden pitämisestä ja työajan saldojen seurannan periaatteista on tehty 2.4.2013 saapuneeksi kirjattu oikaisuvaatimus. Kaupunginhallitus on päätöksellään 27.5.2013 jättänyt oikaisuvaatimuksen tutkimatta myöhästyneenä.

Valittaja piti kaupunginjohtajan linjausta, ettei säästövapaata saa kerryttää enempää kuin 30 päivää/hlö lainvastaisena. Oikaisuvaatimuksesta käy ilmi, että noin 300 kaupungin työntekijällä on
säästövapaita yli 150 päivää.

Pysytään vanhassa kannassa.

– Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmakuvausten hyväksyminen

Ohjelmakuvaukseen on dokumentoitu valtuustossa hyväksyttyjen hyötytavoitteiden lisäksi kehitysohjelman valmistelun yhteydessä tehdyt alustavat linjaukset ja suunnitelmat. Ohjelmakuvaukset hyväksyy kaupunginhallitus. Kehitysohjelmien ohjausryhmät jatkavat tämän jälkeen valmistelua niin, että ohjelmasuunnitelmat tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2013 taloussuunnitelmasta päättämisen yhteydessä. Ohjelmasuunnitelmassa tarkennetaan ohjelmakuvauksen sisältöjä ja kuvataan kehitysohjelmaan vuonna 2014 sisällytettävät projektit ja toimenpiteet.

Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien tueksi ja kaupungin projektitoiminnan kehittämiseksi otetaan käyttöön Espoon ohjelma- ja projektijohtamisen malli, EsPro. Projektinjohtamisen malli on otettu käyttöön käynnistyvissä kehittämisprojekteissa 1.8.2013. Ohjelmajohtamisen mallin kehitys jatkuu kehitysohjelmien valmistelun ja suunnittelun etenemisen kanssa samanaikaisesti.

Ohjelmakuvaukset näyttävät hyvin valmistelluilta. Erityisen iloinen olen siitä, että  Osallistuva Espoo  ja Kestävä kehitys ovat saaneet omat poikkihallinnolliset ohjelmat. Näin pääsemme konkreettisesti edistämään vihreitä perusjuttuja: päätöksenteon demokraattisuutta ja avoimuutta sekä ympäristöasioita.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Ei huomautettavaa.