Eilen pidettiin kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston (taja), opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan (ovala) ja svenska rumin (sverum) yhteinen iltakoulu koulujen sisäilmaongelmista ja niihin puuttumisesta. Päätimme tilaisuuden järjestämisestä yhdessä ovalan pj. Sanna Lauslahden (kok.) kanssa ja virkamiehet ryhtyivät kiitettävällä aktiivisuudella valmisteluihin.

Tilaisuuteen osallistui noin 40 luottamushenkilöä ja virkamiestä, lämmin kiitos kaikille läsnä olleille! Keskustelu osoitti, että tilaisuus tuli todella tarpeeseen. Esiin nousi paljon kysymyksiä ja saatiin jo vastauksiakin. Työtä riittää, että prosessit saadaan kuntoon ja sisäilmaongelmat hallintaan.

Tilaisuudessa todettiin, että ongelma ei ole mitenkään uusi, vaan päin vastoin vuosien mittaan syntynyt osin päättäjienkin toimien takia. Itsekin tiedostan kipeästi sen tosiasian, että viime valtuustokaudella asia nousi joka vuosi budjettineuvotteluissa, mutta riittäviä rahoja ei korjauksiin saatu varattua.

Nyt on kriisitietoisuus kuitenkin kasvanut, eikä ongelmia enää voi lakaista maton alle. Ymmärrän niiden turhautumisen, jotka ovat näistä asioista vuosikausia puhuneet. Nyt on kuitenkin syytä katsoa eteenpäin ja etsiä toimivat ratkaisut kiristyneestä taloustilanteesta huolimatta. Todella vaikea yhtälö, jota syksyn mittaan ratkaisemme.

Keskustelimme tilaisuudessa myös akuuteista sisäilmaongelmista Veräjäpellon, Tapiolan ja Viherlaakson koulujen osalta. Erityisesti Viherlaakson tilanne on vakava ja siihen on löydettävä pikaisesti ratkaisu.

Vastuut ja roolit

Keskeinen tehtävämme on nyt selventää eri toimijoiden vastuut ja roolit. Tilakeskus omistaa kaupungin tilat, joita koulut ja päiväkodit vuokraavat. Omistaja vastaa tilojen kunnosta. Jos sisäilmaongelmia ilmenee, on tilakeskuksen vastuulla toimia, jotta ongelmat saadaan korjattua.

Jotta ongelmiin pystytään tarttumaan ajoissa, on pidettävä huoli siitä, että tieto tilojen käyttäjiltä, eli kouluilta ja päiväkodeilta kulkee esteettä tilakeskukseen ja että viesteihin ja vastataan ja toimenpiteisiin ryhdytään.

Kolmantena palikkana on palveluliikelaitos, joka hoitaa kiinteistöjen huoltoa. Koulujen vahtimestarit ovat nykyisin liikelaitoksen palveluksessa. Moni on kaivannut takaisin koulujen omia vahtimestareita, jotka tunsivat kiinteistön ja pystyivät huolellisin huoltotoimin ylläpitämään rakennuksen kuntoa. Tämänkin asian kokonaisvaltaisia kustannuksia on syytä huolella arvioida.

Roolien jakoa on nyt tarkoitus kirkastaa ja valmistelu sen osalta jatkuu. Uusi työnjako ja uudet roolit edellyttävät yhteistyötä ja sujuvaa tiedonkulkua niin virkamies- kuin luottamushenkilötasolla

Koulujen prioriteettilista ja investointiohjelma

Koulukorjausten priorisointilistan ja investointiohjelman valmistelu on jatkunut tajan elokuisen kokouksen jälkeen. Taja esitti tuolloin, että ohjelma tarkempine kustannusarvioineen tuotaisiin vielä sen käsittelyyn ennen kaupunginjohtajan lopullista esitystä. Näin toivottavasti toimitaan.

Koulujen korjaustahti on ollut keskimäärin 1,75 koulua vuodessa. Kun meillä on 100 koulua ja koulu tulee peruskorjausikään 30 vuoden ikäisenä, olisi kestävä tahti 3 koulua vuodessa. Tätä tahtia esitimme mm. Sanna Lauslahden kanssa elokuussa. Samoin todettiin, että nykyinen korjausten neljän vuoden läpimenoaika on saatava lyhemmäksi.

Vaikka tilaisuudessa keskityttiin kouluihin, todettiin että saman tasoinen tarkastelu peruskorjauksista ja väistöperiaatteista pitäisi ulottaa päiväkoteihin.

Luottamushenkilöiden kesken korjausten kiirehtimisestä vallitsee nähdäkseni laaja yksimielisyys, joten toivottavasti valmistelu jatkuu näiden linjausten mukaisesti.

Väistötilaperiaatteet

On tunnistettu tarve kaupunkitasoisille luottamushenkilöiden hyväksymille väistötilaperiaatteille. Vaikka jokainen väistötilanne on uniikki, yleiset linjaukset ohjaavat ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä.
Lisäksi tarvitaan kaupunkitasoinen väistösuunnitelma. Koulujen korjaustahdin kiristäminen edellyttää myös uusia väistötiloja. Espoolla on nyt kaksi pysyvää väistötilaa: Rehtorintie Espoonlahdessa ja Kutojantie Kilossa. Nämä molemmat ovat koulukäyttöön erittäin sopivia.

Ja vielä tarvitaan konkreettinen varautumissuunnitelma ja toimintaohje äkillisiin väistötilanteisiin. Sen verran monta koulua on jonossa korjausta odottamassa, että niitä saattaa olla edessämme myös tulevaisuudessa.

Reaaliaikainen avoin viestintä

Tärkeintä on nopea ongelmiin puuttuminen ja niiden ratkaisu – sekä ennen kaikkea pitkäjänteinen ongelmien ennaltaehkäisy. Tärkeää on kuitenkin myös nopea ja asianmukainen viestintä, jotta epätietoisuus ja turhat huolet saadaan hälvennettyä. Opettajilla, oppilailla ja vanhemmilla on oikeus tietoon siitä, mikä on rakennuksen tilanne sekä miten ja millä aikataululla ongelmiin puututaan.

Vihreiden Saara Hyrkkö on esittänyt tajassa, että tieto koulukorjauksista, sisäilmaselvityksistä, väistöperiaatteista, väistössä olevista kouluista ja peruskorjauslistasta koottaisiin napakasti yhteen paikkaan kaupungin verkkosivuille. Tätä ajatusta pidettiin hyvänä, toivottavasti toteutukseen ryhdytään pian. On tärkeää, että myös kaikki päättäjät löytävät tiedon helposti.

*   *   *

Kaupungin tilahallinnon uudistaminen edellyttää toimintatapojen uudistamista ja hyvää yhteistyötä eri toimialojen kesken. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston perustaminen on tuonut tila-asiat keskeisten luottamushenkilöiden hallintaan. Meidän pitää nyt saada prosessit rullaamaan siten, että turha säätäminen karsitaan minimiin ja kukin voi keskittyä ydintehtäviinsä. Tärkeää on myös löytää luottamus siihen, että asiat hoituvat ja tieto kulkee. Ja että tila-asioiden hoitamiseen on riittävä osaaminen ja resurssit.